Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 28

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

6
Kanalinstallation
Första gången du slog på TV:n valde du språk för
TV-menyerna och alla tillgängliga kanaler
installerades.
I det här kapitlet får du hjälp om du behöver göra
om startinstallationen eller om du vill ställa in en ny
analog TV-kanal.
r
K
ommentar
:
-
Du behöver inte följa varje steg som beskrivs om
det inte är nödvändigt.
-
Vid ominstallationen ändras listan Alla kanaler och
ny
a kanaler läggs inte till i någon favoritlista.
6.1
Automatisk installation
I det här avsnittet går vi igenom hur du söker och
lagrar tillgängliga kanaler automatiskt.
Steg 1 Menyspråk
Språket ställs in för TV-menyerna.
Gå till nästa steg om dina språkinställningar är
ko
r
rekta.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Installation >
Språk
och tryck på
π
för att öppna
Menyspråk
.
®
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj språk.
Ò
Bekräfta genom att trycka på
OK
.
Tr
yck på
p
om du vill återgå till menyn
Installation.
I språkmenyn finns även följande språkinställningar
när digitala kanaler installeras och sänds.
Önskad audio
Välj ett av de tillgängliga språken som önskat
språk.
Önskade textremsor
Välj ett av de tillgängliga språken för textremsor.
Se avsnitt
5.9 Textremsor
.
Nedsatt hörsel
Välj
Till
om du vill visa textremsor för nedsatt
hörsel för önskat språk eller språk för textremsor
om det är tillgängligt.
Steg 2 Välja land
Välj det land där du befinner dig. TV-kanalerna
installeras och ordnas enligt ditt land.
Tr
yck på
œ
och välj
Land
.
®
Tr
yck på
π
så öppnas listan.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj land.
Tr
yck på
p
om du vill återgå till menyn
Installation.
Steg 3 Välja tidszon
Den här inställningen gäller endast för länder som
har flera tidszoner.
Tr
yck på
œ
och välj
Tidzon
.
®
Tr
yck på
π
så öppnas listan.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj din tidszon.
Tr
yck på
p
om du vill återgå till menyn
Installation.
Steg 4 Installera TV- och radiokanaler
TV-apparaten söker och lagrar alla tillgängliga
digitala och analoga TV-kanaler och alla tillgängliga
digitala radiokanaler.
Tr
yck på
œ
och välj
Installation kanal
.
®
Tr
yck på
π
så öppnas menyn Installation kanal.
Automatisk installation
är markerat.
Ò
Tr
yck på
π
och välj
Starta nu
.
Tr
yck på
OK
.
º
Starta genom att trycka på den gröna knappen.
Installationen kan ta några minuter.
Om kanalsökningen har slutförts trycker du på
den röda knappen för att återgå till menyn
Installation.
Tr
yck på
Menu
(meny) om du vill stänga TV-
menyn.
à
Tips!
När digitala TV-kanaler hittas kan det visas några
tomma kanalnummer i listan över installerade
kanaler.
Om du vill döpa om, ändra ordning för eller
a
vinstallera kanaler läser du avsnitt
6.3 Ändra
ordning för kanaler
.
28
Fler funktioner i din TV
Installation
Språk
Menyspråk
Önskad audio
Önskade textrems...
Nedsatt hörsel
Språk
Land
T
idzon
Installation kanal
Preferenser
Anslutningar
...
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 28