Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 30

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

6.3.2
Avinstallera eller installera om en
kanal
A
vinstallera en kanal så att den inte längre kan
användas. Installera om en kanal som har
a
vinstallerats tidigare.
Tr
yck på
Menu
på fjärrkontrollen och välj TV-
meny > Installation > Installation kanal >
Ändra
ordning
.
®
Tr
yck på
π
för att öppna kanallistan.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
i kanallistan och välj den
kanal som du vill avinstallera eller installera om.
Tr
yck på den gröna knappen om du vill
a
vinstallera eller ominstallera kanalen.
º
Tr
yck på
Menu
om du vill stänga menyn.
6.3.3
Ändra ordning för kanalerna
Ändra ordningen för de lagrade kanalerna.
Tr
yck på
Menu
på fjärrkontrollen och välj TV-
meny > Installation > Installation kanal >
Ändra
ordning
.
®
Tr
yck på
π
för att öppna kanallistan.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
i kanallistan och välj den
kanal som ska flyttas.
Tr
yck på den gula knappen om du vill flytta den
markerade kanalen uppåt i kanallistan.
º
Tr
yck på den blå knappen om du vill flytta den
markerade kanalen nedåt i kanallistan.
Tr
yck på
Menu
om du vill stänga menyn.
6.4
Automatisk
kanalhantering
Kl. 05:00 varje dag uppdateras alla tillgängliga digital-
TV-kanaler automatiskt. Uppdateringen sker om
TV:n är i standbyläge.
Kanaler som lagrats tidigare och som inte hittas vid
uppdateringen tas bort från kanallistan.
Du kan även utföra den här uppdateringen själv när
som helst.
Tr
yck på
Menu
på fjärrkontrollen och välj TV-
meny > Installation > Installation kanal >
Uppdatering installation
.
®
Tr
yck på
π
för att öppna menyn Uppdatering
installation.
Ò
Tr
yck på
OK
.
Starta genom att trycka på den gröna knappen.
Installationsuppdateringen påbörjas och tar
några minuter.
º
Om uppdateringen har slutförts trycker du på
den röda knappen för att återgå till menyn
Installation kanal.
Tr
yck på
Menu
om du vill stänga menyn.
6.5
Test för digital mottagning
Om du mottar digitala TV-sändningar kan du
k
ontrollera signalens kvalitet och styrka för en viss
kanal. Läs av signalstyrkan så att du kan placera om
antennen och få bättre mottagning.
Välj en kanal.
®
Tr
yck på
Menu
på fjärrkontrollen och välj TV-
meny > Installation > Installation kanal >
Digital: testmottagning
.
Ò
Tr
yck på
π
för att öppna.
Tr
yck på
OK
.
Kanalens frekvens, nätverksnamnet, signalens
kvalitet och styrka visas.
º
Tr
yck på den gröna knappen om du vill börja
eller ange frekvensen för kanalen du vill testa
direkt. Om signalkvaliteten och -styrkan är dåliga
placerar du om antennen.
Tr
yck på den gula knappen om du vill lagra
frekvensen om signalkvaliteten och -styrkan är
goda.
Tr
yck på den röda knappen om du vill återgå till
menyn Installation kanal.
Tr
yck på
Menu
om du vill stänga menyn.
à
Tips!
Kontakta en antenninstallatör för att få bästa möjliga
resultat.
6.6
Fabriksinställningar
Om du tappar bort dig i inställningarna av bild, ljud
och Ambilight kan du återställa TV:n till
fabriksinställningarna.
Tr
yck på
Menu
på fjärrkontrollen och välj TV-
meny > Installation >
Fabriksinställning
.
®
Tr
yck på
π
för att öppna menyn
Fabriksinställning.
Ò
Tr
yck på
OK
.
Tr
yck på
Menu
om du vill stänga menyn.
r
Obs!
Inställningarna för kanalinstallation ändras inte.
30
Fler funktioner i din TV
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 30