Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 31

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

K
ontakter på baksidan
1
EXT1
SCART-uttag för DVD, videobandspelare, digital
mottagare, spelkonsol osv.
2
EXT2
SCART-uttag nummer 2.
3
EXT3
Komponentvideouttag YPbPr och Audio L/R-uttag
för DVD, digital mottagare, spelkonsol osv.
4
Common Interface
Fack för CA-moduler (Conditional Access).
5
Audio Out L/R
Cinch-anslutningar för ljudutgång för
hemmabiosystem osv.
6
Digital Audio In
(om sådana finns)
Cinch-anslutning för ljudingång för HDMI-
k
ontakter med HDMI–DVI-adapter.
7
Digital Audio Out
Cinch-anslutning för ljudutgång för
hemmabiosystem osv.
8
HDMI 1-inngång
HDMI-uttag för Blu-ray Disc-spelare, HD-
digitalmottagare, HD-spelkonsol osv.
9
HDMI 2-inngång
HDMI-uttag nummer 2.
10 HDMI 3-inngång
HDMI-uttag nummer 3.
11 Antenningång
K
ontakter på sidan
12 S-Video
S-Videouttag för användning med Audio L/R-
uttagen för videokamera, spelkonsol osv.
13 Video
Cinch-anslutning för videoingång som används
med Audio L/R-uttagen för videokamera,
spelkonsol osv.
14 Audio L/R IN
Audio L/R-uttag för videokamera, spelkonsol osv.
15 Hörlurar
Stereominiuttag.
16 USB
USB-uttag.
Anslutningar
31
SVENSKA
7
Anslutningar
7.1
Anslutningar – översikt
EXT 3
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/R
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
R
EXT 1
US
B
EXT 2
AUDIO OUT
DIGITAL
AUDIO
L
R
ANTENNA
COMMON INTERFAC
E
IN
OUT
SERVICE
UAR
T
DISPLAY SYNCHRONIZE
D
DISPLAY SYNCHRONIZED
.
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
1
2
3
12
13
14
16
4
8
9
10
11
5
7
6
15
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 31