Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 32

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

7.2
Om anslutningar
I det här avsnittet går vi igenom hur du får bästa
möjliga anslutning för din enhet.
Det finns sex olika uttag på baksidan av TV:n som är
klara att användas – EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1,
HDMI2 och HDMI3. Anslut din enhet med bästa
möjliga kvalitet.Leta reda på anslutningen med högst
kvalitet på enheten, och använd den för att ansluta
din TV.
Inställning efter anslutning
När du är klar med anslutningarna måste du ange
vilka anslutningar du har gjort, d.v.s. vilken enhet
som har anslutits till vilket uttag. Detta åtgärdar du i
TV-menyn. Se avsnitt
7.4 Inställning efter anslutning
.
7.2.1
HDMI
– Högsta kvalitet
★★★★★
Med HDMI-anslutning får du bästa möjliga ljud- och
bildkvalitet. En kabel för både bild- och ljudsignaler.
Använd HDMI för TV-signaler i HD (High
Definition).
Med HDMI blir det mycket enkelt att hantera dina
enheter – om de har HDMI med CEC behövs bara
en knapptryckning.
En enhet som anslutits via HDMI till TV:n kan
endast sända ut ljud- och bildsignaler till TV:n.
Enheten kan inte ta emot eller spela in ljud och bild
från TV:n.
HDMI-kabel (max. 5 m)
à
Tips!
Om din enhet endast har DVI-anslutning kan du
använda en HDMI-/DVI-adapter. En extra ljudkabel
behövs för att komplettera den här anslutningen.
r
Obs!
HDMI har funktioner för HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection). HDCP är ett
k
opieringsskydd som finns i HD-material (DVD-
skivor eller Blu-ray Disc).
7.2.2
HDMI med CEC
(om tillgängligt)
HDMI med CEC (Consumer Electronics Control)
innebär utökade HDMI-fördelar. Du kan hantera
TV:n och de anslutna enheterna på ett smidigt sätt.
Enheterna måste dock vara utrustade med HDMI
med CEC-kapacitet.
Tr
yck på
Menu
på fjärrkontrollen och välj TV-
meny > Installation >
Inställningar
och
visa listan genom att trycka på navigeringsknapp
höger.
®
Tr
yck uppåt eller nedåt och välj
HDMI-control
.
Ò
Tr
yck på navigeringsknapp höger för att öppna.
Välj
så aktiveras HDMI med CEC.
r
Obs!
HDMI med CEC kanske inte fungerar med enheter
av
andra märken.
Spela upp med en knapptryckning
Sätt i en DVD-skiva som du vill titta på och starta
skivan så växlar TV:n från standby till att visa DVD-
skivan automatiskt.
Tr
yck på
Play
π
(spela upp) på enheten.
TV:n slås på från standbyläge.
Systemet i standby
Alla enheter stängs av med TV:ns fjärrkontroll.
Håll
B
på TV:ns fjärrkontroll intryckt några
sekunder.
Alla enheter växlar till standbyläge.
32
Anslutningar
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 32