Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 33

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

7.2.3
YPbPr
– Högre kvalitet
★★★★
Använd komponentvideouttagen YPbPr tillsammans
med Audio L/R-miniuttaget.Matcha färgerna när du
ansluter.
YPbPr kan hantera HD-TV-signaler.
Komponentvideo
Audio L/R till stereo
YPbPr-kabel
kabel för miniuttag
– röd, grön, blå
7.2.4
SCART
– Bra kvalitet
★★★
En kabel för både bild- och ljudsignaler.
SCART-kontakter kan hantera RGB-video- men inte
HD-TV-signaler.
SCART-kabel
7.2.5
S-Video – Bra kvalitet
★★
Använd en S-Videokabel med en Audio L/R-kabel
(cinch). Matcha färgerna när du ansluter.
S-Videokabel
Audio L/R-kabel
– röd, vit
7.2.6
Video
– Grundläggande kvalitet
Använd en videokabel (cinch) med en Audio L/R-
kabel (cinch). Matcha färgerna när du ansluter.
Kombinert Video - gul och Audio L/R-kabel
- röd och vit
7.2.7
Synkroniserat ljud och bild
Anslut hemmabiosystemet till Audio L/R- eller
Digital Audio-uttagen för att uppnå bästa möjliga
synkronisering av bild och ljud på skärmen.
Se bilderna under
7.3.4
och
7.3.8
.
Anslut inte ljudsignalen från en DVD-spelare, digital
mottagare eller annan ljud-/bildenhet direkt till
hemmabiosystemet.
Anslutningar
33
SVENSKA
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 33