Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 34

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

7.3
Ansluta dina enheter
Anslutningarna som visas i det här avsnittet
rekommenderas i de flesta fall,
men det kan även finnas andra lösningar.
7.3.1
DVD-spelare
Anslut enheten till uttaget
EXT1
på baksidan av
TV:n med en SCART-kabel.
7.3.2
DVD-recorder eller digital mottagare
Använd en SCART-kabel och 2 antennkablar.
7.3.3
DVD-recorder och digital mottagare
Använd 3 SCART-kablar och 3 antennkablar.
34
Anslutningar
EXT 3
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/
R
HDMI 3
HDMI 1
HDMI 2
EXT 1
EXT 2
AUDIO OUT
L
R
OUT
IN
ANTENN
A
DIGITAL
AUDIO
Receiver / Cable box
D
VD Recorder
I
N
OU
T
I
N
OUT
EXT 3
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/
R
HDMI 3
HDMI 1
HDMI 2
EXT 1
EXT 2
D
VD Player
AUDIO OUT
L
R
OUT
IN
ANTENN
A
DIGITAL
AUDIO
EXT 3
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/
R
HDMI 3
HDMI 1
HDMI 2
EXT 1
EXT 2
D
VD Recorder / Digital receiver
AUDIO OUT
L
R
OUT
IN
ANTENN
A
DIGITAL
AUDIO
I
N
OUT
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 34