Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 37

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

7.3.10 Spelkonsol
Det är mest praktiskt att ansluta spelkonsolen på
sidan av TV:n. Anslutningar för bättre kvalitet finns
på baksidan av TV:n.
Anslutning på sidan av TV:n
Använd Video- och Audio L/R-uttagen (cinch).
Anslutning på baksidan av TV:n
Använd en HDMI-ingång eller YPbPr-ingången
(EXT3) för HD-kvalitet.
7.3.11 Videokamera
Det är mest praktiskt att ansluta videokameran på
sidan av TV:n. Anslutningar för bättre kvalitet finns
på baksidan av TV:n.
Anslutning på sidan av TV:n
Använd Video- och Audio L/R-uttagen (cinch) eller
S-Video- och Audio L/R-uttagen.
Anslutning på baksidan av TV:n
Använd en HDMI-ingång eller YPbPr-ingången
(EXT3) för HD-kvalitet.
7.3.12 Dator
Det är bäst att ansluta en dator på baksidan av
TV:n. Anslutningen på sidan av TV:n är mer praktisk,
men kan bara användas till att visa foton eller filmer
från datorn.
ç
V
arning!
Ställ in datorskärmens uppdateringsfrekvens till
60 Hz innan du ansluter datorn.
Ansluten på baksidan av TV:n
Använd datorns DVI-anslutning till att ansluta till en
HDMI-anslutning på TV:n. Använd en HDMI-till-DVI-
kabel eller en HDMI-till-DVI-adapter.
Anslut en ljudkabel med ett stereominiuttag för
ljud. Anslut stereominiuttaget till
EXT3
på TV:n.
På menyn Anslutningar länkar du denna
EXT3
till
den HDMI-anslutning som du använder. Se avsnitt
7.4 Inställning efter anslutning
.
Ansluten på sidan av TV:n
Om datorn inte har någon DVI-anslutning använder
du S-Video- och Audio L/R-kontakterna (cinch) på
sidan av TV:n. Den här anslutningen passar endast
för tillämpningar som Windows Media Center och
liknande.
à
Tips!
Uppnå maximal bildskärpa genom att ändra TV-
bildens format till
Inte skalförändrad
i
bildformatsmenyn. Se avsnitt
5.3.4. Bredbildsformat
.
Upplösningar för datorskärmen som kan användas
f
inns i avsnitt
8 Teknisk information
.
Anslutningar
37
SVENSKA
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
R
DVI
AU
DI
O OUT
DVI
AUDIO
OUT
HDMI
HDMI
EXT 3 - AUDIO L/R
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
R
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
R
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 37