Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 38

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

7.4
Inställning efter anslutning
När du har anslutit alla enheter måste du ange vilka
anslutningar du har gjort, d.v.s. vilken enhet som har
anslutits till vilket uttag.
7.4.1
Digital Audio IN
(om sådana finns)
Om du använder uttaget Digital Audio IN
tilldelar du den här anslutningen till den enhet som
ljudet kommer från på menyn.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Installation > Anslutningar >
Digital Audio In
.
®
Tr
yck på
π
så öppnas listan.
Ò
Välj vilket uttag enheten är ansluten till genom
att trycka på
œ
eller
o
.
7.4.2
Audio IN L/R
Om du använder uttaget Audio IN L/R tilldelar du
den här anslutningen till den enhet som ljudet
k
ommer från på menyn.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Installation > Anslutningar >
Audio In L/R
.
®
Tr
yck på
π
så öppnas listan.
Ò
Välj vilket uttag enheten är ansluten till genom
att trycka på
œ
eller
o
.
7.4.3
Namnge dina enheter
Namnge de anslutna enheterna så blir det enkelt
att välja och du får bästa möjliga signalhantering.
Tilldela typ av enhet (DVD-spelare, videoband-
spelare, spelkonsol ...) till det uttag som enheten är
ansluten till.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Installation > Anslutningar >
EXT1
.
®
Tr
yck på
π
så öppnas listan.
Ò
Välj enhet genom att trycka på
œ
eller
o
.
Tr
yck på
Menu
(meny) om du vill stänga menyn.
7.4.4
Dekoderkanaler
Dekoder-enheter som avkodar antennkanaler är
anslutna till
EXT1
eller
EXT2
(SCART).
Du måste tilldela en TV-kanal som en kanal som
behöver avkodas. Tilldela sedan uttaget som
dekodern är ansluten till.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Installation > Dekoder >
Kanal
.
®
Tr
yck på
π
så öppnas listan.
Ò
Välj en kanal som ska avkodas med hjälp av
œ
eller
o
.
Tr
yck på
p
och gå bakåt för att välja
Status
.
º
Välj vilket uttag dekodern är ansluten till med
hjälp av
œ
eller
o
.
Tr
yck på
Menu
(meny) om du vill stänga menyn.
38
Anslutningar
Anslutnin
g
a
r
DI
G
ITAL A
U
DI
O
I
N
In
g
e
n
EXT 1
EXT 2
EXT
3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI
3
Sid
a
...
EXT
3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI
3
Sid
a
DI
G
ITAL A
U
DI
O
I
N
AUDIO IN L
/R
Anslutnin
g
a
r
AUDIO IN L
/R
In
g
e
n
EXT
3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI
3
...
EXT
3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI
3
Sid
a
AUDIO IN L
/R
Anslutnin
g
a
r
EXT 1
In
g
e
n
DVD
Blu-ra
y
HDD
/
DVD
R
HD ins
p.
S
p
e
l
...
V
CR
EXT 1
EXT 2
EXT
3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI
3
...
Sid
a
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 38