Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 39

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

7.5
Förbereda för digitala
tjänster
Kodade digital-TV-kanaler kan avkodas med en CA-
modul (Conditional Access) som erhålls av en
digital-TV-leverantör. Med CA-modulen får du ett
flertal tjänster (t.ex. betal-TV) beroende på vilken
leverantör du har.
Kontakta din digital-TV-leverantör om du vill veta
mer.
7.5.1
Sätta in en CA-modul
)
V
arning!
Stäng av TV:n innan du sätter in en CA-modul. Se
C
A-modulen för anvisningar om korrekt isättning.
Om modulen sätts i på fel sätt kan det skada själva
modulen eller TV:n.
Sätt in CA-modulen försiktigt så långt det går i
facket
Common Interface
på baksidan av TV:n.
®
Låt CA-modulen sitta i facket Common
Interface permanent.
Det kan ta några minuter innan CA-modulen
aktiveras. Om du tar bort CA-modulen avaktiveras
digital-TV-tjänsten.
7.5.2
Menyn Common interface
I den här menyn kommer du åt CA-modulen som
du har installerat. Tillämpningarna och deras
funktioner, innehållet och meddelanden på skärmen
k
ommer från CA-modulens leverantör.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Egenskaper >
Common
interface
.
Det här menyalternativet är tillgängligt när en CA-
modul har satts i och kontakt har upprättats med
leverantören.
Anslutningar
39
SVENSKA
COMMON INTERFAC
E
COMMON INTERFAC
E
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 39