Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 4

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

2
Din TV
I det här avsnittet får du en översikt över TV:ns
knappar och funktioner.
2.1
Översikt över TV:n
Knappar på sidan
1V
olym upp/ned
2
Menu (meny)
3
Program/kanal upp och ned
4
Strömbrytare
5
LED-lampa (blå: på, röd: standby)
6
Fjärrkontrollens sensor
K
ontakter på sidan
Här kan du ansluta en kamera, spelkonsol, hörlurar
eller en USB-minnesenhet.
K
ontakter på baksidan
Här kan du ansluta antennen, en DVD- eller
videobandspelare eller annan enhet.
Fjärrkontroll
1
Standby/på
2D
VD, videobandspelare ... enhetsval
3
Färgknappar
4N
a
vigeringsknapp (uppåt
o
,
nedåt
œ
,
vänster
p
,
höger
π
)
OK
och
LIST (LISTA)
5T
ext-TV-knapp
6
Knappen MENU (meny)
7
Program/kanal upp/ned
8V
olym upp/ned
9
Ambilight på/av
Mer information om fjärrkontrollen finns i avsnittet
5.1 Översikt över fjärrkontrollen
.
4
Din TV
MENU
b
¬
P
V
3
2
1
6
5
4
9
8
0
7
i
Ambilight
MODE
B
BROWSE
DEMO
OPTION
GUIDE
a
OK
LIST
v
INPUT
j
b
q
MHEG
CANCEL
1
2
3
4
6
5
7
8
9
-
PROGRAM
+-
VOLUME
+
MENU
B
POWER
5-6
1
2
3
4
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 4