Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 40

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

8T
eknisk information
Bild/bildskärm
Bildskärmstyp: LCD-skärm med Full HD W-
UXGA
Skärmupplösning: 1 92
0x1
080 pixlar
Bättre bild med Perfect Pixel HD
•1
080 pixlar och 24/25/30/50/60 Hz
uppdateringsfrekvens
100 Hz Clear LCD
(om sådana finns)
Bildskärmsupplösningar som kan användas
Datorformat (HDMI/DVI-ingång)
Upplösning
Uppdateringsfrekvens
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
1280 x 768
60 Hz
1360 x 768
60 Hz
1920 x 1080i
60 Hz
1920 x 1080p
60 Hz
Videoformat
Upplösning
Uppdateringsfrekvens
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50 Hz, 60 Hz
1080i
50 Hz, 60 Hz
1080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p
50 Hz, 60 Hz
Mottagare/mottagning/sändning
Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
•T
V
-system: DVD COFDM 2 K/8 K
Videouppspelning: NTSC, SECAM, PAL
•D
VD: markbunden DVB
(se gällande länder på TV:ns typplatta)
Mått och vikt
(ung.)
TV-modell
37-42-47-52PFL9632D/10
37”
42”
47”
52”
- bredd
950
1060 1170 1310 mm
- höjd
612
675
736
824 mm
- djup
125
125
125
125 mm
- vikt
22
28
32
41 kg
TV + stativ
- bredd
950
1060 1170 1310 mm
- höjd
677
740
801
889 mm
- djup
184
256
297
218 mm
- vikt
25
32
37
47 kg
Ljud
Ljudsystem:
– Virtual Dolby Digital
– BBE
Multimedia
Anslutning: USB
Uppspelningsformat: MP3, LPCM, bildspel (.alb)
JPEG
Fjärrkontroll
•T
yp: RC4450
Batterier : 2 AA-batterier (R6)
Anslutningar
EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS-ingång/-utgång,
RGB
EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS-ingång/-utgång,
RGB,
S-Video-ingång/-utgång
EXT3: YPbPr, Audio L/R In (miniuttag)
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI-control 1.3a
Analog Audio L/R-utgång – synkroniserad visning
Digital Audio In (koaxial-cinch-S/PDIF) (om
sådana finns)
Digital Audio Out (koaxial-cinch-S/PDIF) –
synkroniserad visning
Sidan: Audio L/R In, Video (CVBS) In, S-Video
Hörlurar – uttag (stereominiuttag), USB
Strömförbrukning
Nätström: AC 220–240 V (± 10 %)
Strömförbrukning vid användning och standby:
Se tekniska specifikationer på www.philips.com
Omgivningstemperatur : 5–35 °C
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Mer information om produkten finns
på www.philips.com/support.
40
T
eknisk information
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 40