Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 41

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

9F
elsökning
TV och fjärrkontroll
Det går inte att slå på TV:n
Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen
fungerar. Kontrollera att polerna (+/–) har riktats
åt rätt håll.
Du kan slå på TV:n med knapparna på själva
apparaten.
•D
ra
ur nätsladden, vänta en minut och sätt i
nätsladden igen.
TV:n reagerar inte på kommandon från
fjärrkontrollen
Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen
fungerar. Kontrollera att polerna (+/–) har riktats
åt rätt håll.
Rengör fjärrkontrollen och sensorlinsen på TV:n.
•A
n
vänd knapparna på sidan till att ändra några av
grundinställningarna för bild och ljud.
Tr
yck på
V
olume
- och + om du vill justera
vo
l
ymen.
®
Tr
yck på
Program/Channel
- och + om du vill
b
läddra genom kanalerna som är markerade
som favoriter.
Ò
Tr
yck på
Menu
om du vill visa huvudmenyn.
Tr
yck på
V
olume
- och + och
Program/Channel
- och + om du vill välja och justera
menyalternativ för bild och ljud.
Den röda lampan på TV:n blinkar
•D
ra
ur nätsladden i en halv minut och sätt i den
igen. Kontrollera att det finns tillräckligt
v
entilationsutrymme. Vänta tills TV:n har svalnat.
Kontakta kundtjänst om TV:n inte slås på igen till
standby och lampan börjar blinka igen.
Har du glömt koden till låsfunktionen?
Se avsnitt
5.8.3 Ställa in kod/ändra koden
.
Visas fel språk i TV-menyn ?
Ändra språk med hjälp av följande steg:
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen.
®
Tr
yck på
π
.
Ò
Markera den tredje raden med hjälp av
knappen
œ
.
Tr
yck tre gånger på
π
.
º
Välj önskat språk med knapparna
œ
och
o
.
Tr
yck på
OK
.
Stäng menyerna genom att trycka på
Menu
(meny).
TV-kanaler
Vissa TV-kanaler har försvunnit
Se efter om du har valt rätt kanallista.
En kanal kan avinstalleras på menyn
Ändra
ordning
.
Inga digitala kanaler hittades vid installationen
Undersök om TV:n kan visa DVB-T-sändningar i
ditt land. Se listan över länder på TV:ns typplatta.
Bild
Den blå lampan lyser men det visas ingen bild
Kontrollera att antennen har anslutits ordentligt.
Kontrollera att du har valt rätt enhet.
Det kommer ljud men ingen bild
Kontrollera inställningarna för kontrast och
ljusstyrka på menyn.
TV-bilden är dålig
Kontrollera att antennen har anslutits ordentligt.
Högtalare, ljudenheter som inte jordats,
neonbelysning, höga byggnader och berg kan
påverka bildkvaliteten. Du kan prova att flytta
antennen eller ställa enheter längre bort från
TV:n och se om det blir bättre.
Kontrollera att rätt TV-system har valts i den
manuella installationsmenyn.
Om det bara är en kanal som är dålig kan du
försöka att finjustera den på menyn
Fininställning
.
Se avsnitt
6.2.3
.
Färgerna är dåliga i bilden
Kontrollera färginställningarna i bildmenyn.
Välj en av inställningarna för Till standard på
menyn
Till standard
.
Se avsnitt
5.3.2
.
Kontrollera anslutningar och kablar för de
anslutna enheterna.
Mina inställningar finns inte kvar när jag slår på TV:n
igen
Kontrollera att TV:n är inställd på
Hemma
under
TV-meny > Installation > Preferenser >
Plats
.
Bilden passar inte för skärmen – den är för liten
eller för stor
Välj ett bildformat som passar bättre i bildformat-
menyn. Se avsnitt
5.3.4 Bredbildsformat
.
Namnge den anslutna enheten på menyn
Anslutningar så får du bästa möjliga
signalhantering.
Se avsnitt
7.4.3 Namnge dina enheter
.
Felsökning
41
SVENSKA
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 41