Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 43

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

10 Index
100 Hz Clear LCD 16
Active Control 16
Ambilight
färg 18
färgförstärkning 18
lägen 11
med TV:n i standby 19
meny/inställningar 18
Analog
manuell installation 29
TV-kanaler 29
Antenn
ansluta 7
kabel 7
med enheter 31
Anslutning
bästa 32
inställning 32, 37
översikt 31
Auto format 17
Automatisk installation 27
Automatisk volymutjämning 18
Auto surround 18
Balans
Ambilight 18
ljud 17
Batterier 3,7
Bild
fo
r
mat 16
meny 16
Blu-ray 31, 32, 36
Bredbildsformat 17
Brusreduktion 16
C
A-modul 31, 39
Common interface (CA-modul)
meny 39
fack 31, 39
Dator
ansluta 37
skärmupplösning 40
Dekoder
kanal 37
Delta-volym 18
Digital
ljudspråk 17
ljudutgång 31
mottagare 34
test, mottagning 30
textremsor, språk 24
text-TV-tjänster 20
Dubbla bilder 12
D
VB-T 5
DVD
ansluta 34
spela upp 9
spelare 34
recorder 34
Dynamisk kontrast 16
Elektronisk programguide 21
Enhet
ansluta 32
namnge 37
titta på 9
Equalizer 17
Extern 1, 2, 3 (EXT) 31
Fabriksinställningar 30
Favoritkanallistor 20
Felsökning 41
Fininställning 29
Fotovisare 24
Färgförbättring 16
Färg
meny 16
knappar 4, 12
Färgbalans 16
Färgton 16
Fjärrkontroll
batterier 7
översikt 12
HDCP 32
HDMI
anslutning 31
control 33
HD-digitalmottagare 36
HD Natural Motion 16
Hörlurar
ansluta 4, 31
vol
ym 18
Hemma
plats 41
Hemmabiosystem 35
Installation
automatisk 28
manuell 28
meny 28
uppgradera 30
Insomningstimer 22
Inställningsassistent 15
Kabel
HDMI 32
SCART 33
S-Video 33
Video 33
YPbPr 32
Kamera (foto) 37
Kanal
alla kanaler, lista 20
favoritlista 20
föregående 12
hantering 30
installation 28
lagra/installera 29
lås 20
ändra ordning 29
Kensington Security Slot 5
Klocka 15
Knapp(ar)
färg 12
på TV:n 4
på fjärrkontrollen 4, 12
Kod 22
Kontrast 16
Land
digitalsystem 30
val 28
Ljudavstängningsknapp 12
L
K
I
H
F
E
D
C
B
A
Index
43
SVENSKA
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 43