Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 44

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

Ljud
meny 17
surroundläge 18
Ljussensor 16
Ljusstyrka 16
ambilight 18
Lås 22
Låsfunktion 23
Menu (meny), knapp 13
Minskad angivelse MPEG 16
Mono 18
Movie expand 17
Musik 25
Namnge enheter 37
Nedsatt hörsel 28
Nätsladd 8
OK, knapp 12
P
erfect Pixel HD 16
Placera TV:n 5
Plats 41
Pe
r
sonlig färg 18
Pe
r
sonligt lås 20
Pe
r
sonlig nyans 16
Program/kanal upp/ned 12
Programvara, uppgradering 26
Radiokanal 26
Recorder 34
Satellitmottagare 35
SCART-uttag 33
Skärm, rengöra 3
Skärpa 16
Skötsel av skärmen 3
Slå på 8
Snabbåtkomstmeny 15
Spelkonsol 37
Språk
meny 28
ljud 18
textremsor 19
Språk I/II 18
Standby 22
Stereo 18
Stillbilder 3
Super zoom 17
Ställa in kod 22
Strömbrytare 8
Svartnivå 16
Säkerhet 3
Söka
kanaler 29
text-TV-sidor 19
T
OP (Table of Pages) 19
T
eknisk information 40
T
ext-TV 19
digital 20
dubbla bilder 19
meny 20
sida 19
text-TV 2.5 20
T
extremsor 23
flytta 17
Tidszon 28
Timer 22
TV-inställningar, meny 15
USB
enhet 24
f
otovisare 24
k
ontakt 31
Video
ansluta 34
Videokabel 33
Videokamera 37
Videoformat 40
Vitpunkt 16
Volym
knapp 12
meny 17
YPbPr 32
Ändra kod 22
Ändra namn 29
Ändra ordning 29
Återställa till standard 15
Återvinning 3
Å
Ä
Y
V
U
T
S
R
P
O
N
M
44
Index
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 44