Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 5

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

SVENSKA
2.2
Innovativa funktioner
Din nya TV är utrustad med några av marknadens
mest moderna ljud- och bildfunktioner.
De är som följer :
LCD-skärm med HD-kapacitet (High Definition)
HD-upplösningen på 1 92
0x1
080 pixlar är den
högsta upplösningen för HD-sändningar. Den ger
överlägsna flimmerfria Progressive Scan-bilder med
optimal ljusstyrka och enastående färger.
Ambilight
Tittandet blir mer avslappnat och bildupplevelsen
förbättras.
P
erfect Pixel HD
Ger perfekt bildkvalitet från alla källor.
100Hz Clear LCD (
om sådana finns)
100Hz Clear LCD ger en överlägsen rörelseskärpa,
förbättrad svartnivå, hög kontrast med enlugn,
flimmerfri bild och en ännu vidare
betraktningsvinkel.
D
VB-T-integrerad mottagare
Förutom vanlig analog TV-mottagning tar TV:n emot
digitala marksända TV- och radiosändningar.
Elektronisk programguide – EPG
Med EPG visas tablån för digitala TV-sändningar på
skärmen. Med den här guiden kan du få
påminnelser om program som startar, att slå på
TV:n osv.
HDMI-kontakter
T
re HDMI-kontakter som ger högsta möjliga kvalitet
för HD-anslutning.
USB-anslutning
Multimedieanslutning för direktvisning eller -
uppspelning av foton och musik.
3K
omma igång
I det här avsnittet går vi igenom hur du ska placera
och installera TV:n första gången.
3.1
Placera TV:n
)
V
arning!
Läs noggrant igenom säkerhetsanvisningarna i
a
vsnittet 1.1 Säkerhet innan du placerar TV:n.
TV-apparater med stora skärmar är tunga. Det krävs
minst två personer för att bära, lyfta och flytta TV:n.
Anslut dina enheter först innan du placerar TV:n
eller monterar den på väggen.
Det bästa avståndet för att titta på TV är tre gånger
skärmens storlek.
För bästa möjliga tittarförhållanden ser du till att
placera TV:n så att direkt ljus inte faller på skärmen.
Den bästa Ambilight-effekten får du om belysningen
dimmas ned i rummet.
Placera TV:n 10 - 20 cm från väggen för att få den
bästa Ambilight-effekten. Placera TV:n så att den
inte utsätts för direkt solljus.
K
ensington Security Slot
TV:n är utrustad med stöldlåset Kensington Security
Slot på baksidan.
Ett Kensington-stöldlås måste köpas separat.
Din TV
5
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 5