Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 6

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

3.2
Väggmontering – VESA
TV:n är förberedd för VESA-kompatibel
väggmontering. Fästet medföljer inte.
Använd ett VESA-kompatibelt fäste med koden
VESA MIS-F, 600, 400 M8
.
ç
V
arning!
Beakta TV:ns vikt om den ska monteras på väggen.
Felaktig montering kan leda till allvarlig personskada
eller andra skador.
K
oninklijke Philips Electronics
N.V. tar inte ansvar för olyckor eller skador som
inträffar till följd av felaktig montering
.
Leta upp de fyra små pluggarna på baksidan av
TV:n.
®
Skruva loss pluggarna och använd skruvhålen
(M8) för att fästa VESA-väggfästet.
Ò
Leta reda på de fyra skruvarna på TV-stativet
om det ska tas bort.
Skruva loss de fyra skruvarna.
º
Lyft TV:n av stativet.
Utför alla anslutningar på baksidan av TV:n innan
den monteras på väggen. Se avsnitt 7
Anslutningar.
Fortsätt med instruktionerna som medföljer VESA-
väggfästet.
6
Din TV
4x
2
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 6