Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 7

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

SVENSKA
3.3
Fjärrkontrollens batterier
Öppna batteriluckan på baksidan av
fjärrkontrollen.
®
Sätt i de två medföljande batterierna (typ
AA – R6, 1,5 V). Kontrollera att batteriernas
poler
+
och
-
sätts i åt rätt håll
(markeringar inuti facket).
Ò
Stäng luckan.
r
Obs!
Ta
ur batterierna om du inte använder
fjärrkontrollen under en längre tid.
3.4
Antennkabel
Leta reda på anslutningen för antennkabeln på
baksidan av TV:n.
®
Sätt i antennkontakten ordentligt i
antennuttaget
x
Antenna
.
3.5
Ansluta nätsladden
Kontrollera att nätspänningen stämmer överens
med spänningen som står angiven på etiketten
på TV:ns baksida. Sätt inte i nätsladden i
nätuttaget om spänningen inte stämmer.
®
Sätt i nätsladden ordentligt.
TV:n är aldrig helt avstängd om inte nätsladden dras
ur. Därför måste eluttaget alltid vara tillgängligt.
3.6
Första gången – installation
Första gången nätsladden sätts i startar
installationsproceduren automatiskt. Följ
anvisningarna på skärmen.
à
Tips!
Om du upptäcker att du har valt fel språk trycker
du på den röda knappen på fjärrkontrollen för att
återgå till språkvalsmenyn.
Om du vill ändra ordningen för lagrade kanaler
läser du avsnittet
6.3 Ändra ordning för lagrade
kanaler
.
Din TV
7
ANTENNA
UK - EIRE
Men
y
s
pr
å
k
Es
pa
ñ
ol
ç
Hrv
a
t
s
k
i
It
a
li
a
n
o
Ma
gy
a
r
...
Skriv in dit
s
pr
å
k...
medd u
pp
- oc
h
ned-kna
pp
arna
.
En
g
lis
h
N
ä
s
t
a
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 7