Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 8

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

4A
n
vända TV:n
Lär dig använda TV:n.
4.1
Slå på eller stänga av –
standby
Slå på TV:n:
•T
r
yck på
B
Power
på hoger sida av TV:n om
standby-lampan är släckt.
•T
r
yck på
B
på fjärrkontrollen om standby-
lampan är tänd.
Växla till standbyläge:
•T
r
yck på
B
på fjärrkontrollen.
Slå på från standbyläge utan fjärrkontrollen:
Stäng först av TV:n genom att trycka på
B
Power
på sidan av TV:n. Tryck sedan på
B
Power
igen för att slå på TV:n.
Stänga av:
•T
r
yck på
B
Power
på sidan av TV:n.
r
Obs!
Energiförbrukning bidrar till luft- och
vattenföroreningar. Så länge nätsladden är ansluten
förbrukar TV:n energi. Den här TV:ns
energiförbrukning i standbyläge är mycket låg.
8
Använda TV:n
-
PRO
B
POWER
B
DEMO
OPTION
GUIDE
a
v
INPUT
j
b
q
MHEG
CANCEL
B
a
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 8