Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 9

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

SVENSKA
4.2
Titta på TV
4.2.1 Byta kanaler
Byta TV-kanaler :
•T
r
yck in en siffra mellan 1 och 999 eller tryck
P+
eller
P-
på fjärrkontrollen.
•T
r
yck på
Program/Channel
eller
+
(program/kanal) på sidan av TV:n.
®
Återgå till föregående kanal genom att trycka
R
.
4.2.2
Justera volymen
Justera volymen:
• Tryck på
V
+ eller – på fjärrkontrollen.
• Tryck på
V
olume
(volym) + eller – på
knapparna på sidan
av
TV:n.
®
Stänga av ljudet:
• Tryck på
¬
på fjärrkontrollen.
• Tryck på
¬
igen för att slå på ljudet igen.
4.3
Titta på digitala kanaler
Slå på den digitala mottagaren.
Bilden från mottagaren kan visas automatiskt på
skärmen.
®
Välj TV-kanaler med den digitala mottagarens
fjärrkontroll.
Om bilden inte visas:
Tr
yck på
v
på fjärrkontrollen.
®
Tr
yck på
v
upprepade gånger för att välja
enheten. Vänta några sekunder tills bilden visas.
Ò
Tr
yck på
OK
.
Välj TV-kanaler med den digitala mottagarens
fjärrkontroll.
4.4
Titta med anslutna enheter
Slå på enheten.
Bilden från enheten kan visas automatiskt.
Om bilden inte visas:
®
Tr
yck på
v
på fjärrkontrollen.
Ò
Tr
yck på
v
upprepade gånger för att välja
enheten. Vänta några sekunder tills bilden visas.
Tr
yck på
OK
.
º
Välj TV-kanaler med enhetens fjärrkontroll.
Använda TV:n
9
B
DEMO
OPTION
GUIDE
a
v
INPUT
j
b
q
MHEG
CANCEL
v
¬
P
V
3
2
1
6
5
4
9
8
0
7
i
Ambilight
MODE
BROWSE
P
9
0
-
¬
P
V
3
2
1
6
5
4
9
8
0
7
i
BROWSE
V
¬
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 9