Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 1

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

föreställ
dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten från
Samsung.
För att få mer komplett service ske du registrera
produkten på
www.samsung.com/register
Blu-ray™-skiva
bruksanvisning
BD-J4500R
SVENSKA
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
1
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 1
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
3
0
2015-10-26  3:35:30