Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 10

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

ANMÄRKNINGAR
Om den anslutna TV:n inte stöder Filmram
eller vald upplösning visas meddelandet
"Om inga bilder visas efter att du har valt “Ja”
väntar du i 15 sekunder och återgår till den
tidigare upplösningen." Om du väljer
Ja
blir
TV-skärmen tom i 15 sekunder och sedan
återgår upplösningen automatiskt till den
tidigare upplösningen.
Om skärmen blir tom efter att du har
ändrat upplösning ska du ta ut alla skivor
och sedan trycka och hålla in knappen
p
på spelarens framsida längre än fem
sekunder. Alla inställningar återställs till
fabriksstandard. Följ stegen på föregående
sida för att komma till varje läge och välj den
Visningsinställning som TV:n stöder.
När inställningarna återställs till
fabriksstandard raderas alla användar-BD-
data i minnet.
Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24
ramar för att användas i läget för Filmram
(24 fps).
Filmram (24 fps)
Om du ställer in funktionen Filmram (24 fps)
på Auto kan du justera produktens HDMI-
utgång till 24 ramar per sekund för bättre
bildkvalitet.
Du kan bara använda Filmram (24 fps) på en
TV som stöder bildrutehastigheten.
Du kan bara välja filmruta när spelaren är i
lägena HDMI 1080p för utgående upplösning.
HDMI-färgformat
Gör det möjligt för dig att ställa in
områdesformat för HDMI-utgång till att
matcha funktionerna för den anslutna enheten
(TV, skärm etc.).
HDMI, djup färg
Gör det möjligt för dig att sända ut video från
HDMI OUT-uttaget med djup färg. Djup färg
ger en mer exakt färgåtergivning och större
färgdjup.
Progressivt läge
Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du
tittar på DVD.
Ljud
Digital utgång
Gör det möjligt för dig att välja digitalt
utgångsformat som passar för TV:n eller AV-
mottagaren. För mer information, se tabellen
nedan för digitalt utgångsval.
BD Wise (endast TV-apparater från
Samsung)
BD Wise är Samsungs senaste
interanslutningfunktion.
När du ansluter en Samsung-spelare och en
Samsung-TV med BD Wise till varandra via
HDMI, och BD Wise är på i både spelaren
och TV:n, sänder spelaren ut video i
videoupplösning och ramhastighet för
Blu-ray-/DVD-skivan/-skivorna.
ANMÄRKNINGAR
När BD Wise är på ställs upplösningen
automatiskt in på BD Wise och BD Wise
visas i upplösningsmenyn.
Om spelaren ansluts till en enhet som inte
stöder BD Wise, så kan du inte använda
funktionen BD Wise.
För lämplig användning av BD Wise ställer
du in menyn BD Wise på både produkten
och TV:n som
.
Upplösning
Gör det möjligt för dig att ställa in den
utgående upplösningen för HDMI-
videosignalen till Auto, 1080p, 1080i, 720p
eller 576p/480p. Antalet indikerar antalet
videorader per bildruta. Bokstäverna i och p
anger sammanflätad respektive progressiv
skanning. Ju fler rader desto högre kvalitet.
Upplösning beroende på utgångsläge
Blu-ray-skivor/E-innehåll/Uppspelning
av digitalt innehåll
Utgång
Installation
HDMI/ansluten
HDMI-läge
Blu-ray-skiva
E-innehåll/
Digitalt
innehåll
BD Wise
Upplösning för
Blu-ray-skiva
1080p
Auto
Maximal
upplösning för
TV-ingång
Maximal
upplösning för
TV-ingång
(Filmram: Av)
Filmram:
Auto (24 fps)
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Uppspelning av DVD
Utgång
Installation
HDMI/ansluten
HDMI-läge
BD Wise
576i/480i
Auto
Maximal upplösning för TV-ingång
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
V
a
S
L
D
f
ö
*
Bl
-
-
-
10
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
1
0
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 10
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
4
1
2015-10-26  3:35:41