Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 12

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder
länkade uppgifter med andra Samsung-
spelare som har Anynet+-funktionen.
För att använda den här funktionen ansluter
du spelaren till en Anynet+-TV från Samsung
med en HDMI-kabel. Du kan styra den här
spelaren med fjärrkontrollen till en Samsung
TV och starta skivuppspelning genom att
trycka på knappen
SPELA
(
) på TV:ns
fjärrkontroll. Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
ANMÄRKNINGAR
Den här funktionen är inte tillgänglig om
HDMI-kabeln inte stöder CEC.
Om din Samsung-TV har en Anynet+-
logotyp så stöder den Anynet+.
Beroende på vilken TV du har kanske den
utgående HDMI-upplösningen inte fungerar.
Se bruksanvisningen till TV:n.
Om Anynet+ är på när du stänger av produkten
ska du koppla från och sedan sätta dit
strömsladden. Produkten slås på automatiskt
för att återupprätta Anynet+-anslutningen.
Efter omkring 15 sekunder stängs den av igen
automatiskt.
Vissa Samsung TV-apparater kommer vid
anslutning till den här produkten med Anynet+
att vid påslagning visa ett varningsmeddelande
med informationen att ingen anslutning hittades.
Anslutningen Anynet+ är dock fortfarande korrekt
etablerad och tillgänglig för användning.
BD-datahantering
Gör att du kan hantera hämtat innehåll som
du har kommit åt via en Blu-ray-skiva och
lagrat på en flashenhet.
Du kan kontrollera enhetsinformationen,
inklusive lagringsstorleken, ta bort BD-data
eller ändra Flash-minnesenheten.
ANMÄRKNINGAR
I det externa minnesläget kan uppspelningen
av en skiva stoppas om du kopplar från
USB-enheten mitt i uppspelningen.
Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32
och NTFS. Vi rekommenderar att du
använder USB-enheter som stöder USB
2.0-protokoll med 4 MB/sek eller högre läs-/
skrivhastighet.
Funktionen för att återuppta uppspelning
kanske inte fungerar efter formatering av
lagringsenheten.
Den totala storleken för BD-datahantering
kan variera, beroende på förhållandena.
DivX® Video på begäran
Visa DivX® VOD-registreringskoden för att
köpa och spela DivX® VOD-innehåll.
Språk
Du kan välja språk för skärmmeny, skivmeny,
ljud och undertext.
ANMÄRKNINGAR
Det valda språket visas bara om det finns på
skivan.
Säkerhet
När du använder den här funktionen första
gången visas PIN-skärmen. Ange standard-PIN-
koden – 0000 – med hjälp av sifferknapparna.
Om du vill ändra PIN-kod använder du
funktionen Ändra PIN-kod. Varje gång du
öppnar säkerhetsinställningarna hädanefter
måste du ange den fyrsiffriga PIN-koden.
Om du inte ändrar PIN-kod ska du fortsätta
använda standard-PIN-koden.
BD-föräldraklass.
Förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor med
specifika åldersklassificeringar om inte en
4-siffrig PIN-kod anges.
DVD-föräldraklass.
Den här funktionen fungerar i samspel med DVD-
skivor som har tilldelats en åldersklassificering
eller numerisk klassificering som indikerar
åldersnivå för innehållet. Med hjälp av de här
numren kan du kontrollera typerna av DVD-skivor
som familjen kan titta på.
Välj önskad nivå. Om du till exempel väljer upp
till Nivå 6 kommer skivor som är Nivå 7, 8 inte
att spelas.
Höga nummer indikerar innehåll till äldre tittare.
Ändra PIN
Ändra det 4-siffriga lösenordet som används
för att komma åt säkerhetsfunktioner.
Om du glömmer ditt lösenord
1.
Ta bort skivorna.
2.
Tryck och håll in knappen
p
frontpanelen i fem sekunder eller mer.
Samtliga inställningar återgår till
fabriksinställningar.
ANMÄRKNINGAR
När inställningarna återställs till
fabriksstandard raderas alla användar-BD-
data i minnet.
P
r
Vi
a
u
p
p
r
V
i
F
ö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
12
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
1
2
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 12
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
4
2
2015-10-26  3:35:42