Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 13

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

D
-
v
or
p
p
e
r
e.
s
Support
Programuppgradering
Via menyn för programuppdatering kan du
uppgradera spelarprogrammet för att få bättre
prestanda och ytterligare tjänster.
Via USB
Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:
1.
Besök sidan www.samsung.com/
bluraysupport.
2.
Hämta den senaste USB-
programuppdateringen via zip-filen på
datorn.
3.
Zippa upp arkivet på datorn.
Du ska ha en enkel RUF-fil med samma
namn som zip-filen.
4.
Kopiera RUF-filen till en USB-flashenhet.
5.
Se till att skivenheten är tom och för in USB-
flashenheten i USB-porten på spelaren.
6.
I spelarmenyn går du till
Inställn.
>
Support
>
Programuppradering
.
7.
Välj
Via USB
.
ANMÄRKNINGAR
Ingen skiva ska matas in i produkten när
du uppgraderar programvaran med USB-
värduttaget.
När programuppgraderingen är klar
kontrollerar du programdetaljerna i menyn
för programuppgradering.
Slå inte av spelaren under en
programuppgradering. Det kan göra att
spelaren inte fungerar.
Programuppgraderingar som använder
porten för USB-värd får endast ske via ett
USB-minne.
Kontakta Samsung
Ange kontaktinformation för hjälp med spelaren.
Återst
Återställer alla inställningar till fabriksstandard.
Medieuppspelning
Spela upp en kommersiell spelbar
skiva
1.
Tryck på knappen
8
för att öppna
skivenheten.
2.
Placera försiktigt en skiva i enheten med
etikettsidan uppåt.
3.
Tryck på knappen
8
för att stänga
skivenheten. Uppspelningen startar
automatiskt.
Spela upp filer på en USB-enhet
Det finns två sätt att spela upp eller visa
multimediefiler som är lagrade på en USB-
enhet via spelaren.
Metod 1
1.
Slå på spelaren.
2.
Anslut USB-enheten till USB-porten på
spelarens framsida. Popup-fönstret för ny
enhet ansluten visas.
Ändra enhet
Inställn.
SPELA SKIVA
FOTON
VIDEOR
MUSIK
Ingen skiva
Ny enhet ansl.
Foton
Videor
Musik
123
>
Flytta
"
Enter
'
Tillbaka
ANMÄRKNINGAR
Om popup-fönstret inte visas går du till metod 2.
3.
Använd knapparna ▲▼ för att välja
Foton, Videor,
eller
Musik
och tryck
sedan på knappen
E
. Skärmen Foton,
videor och musik visas med en lista
över enhetens innehåll. Beroende på
hur innehållet sorteras ser du antingen
mappar, individuella filer, eller både och.
ANMÄRKNINGAR
Även om spelaren visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med
den innehållstyp du valde i steg 3. Om
du exempelvis valde musik kan du bara
se musikfiler. Du kan ändra det här valet
genom att återgå till skärmen Foton, videor
och musik och gå till steg 3 under Metod 2
nedan.
4.
Använd vid behov knapparna ▲▼◄►
för att välja en mapp och tryck sedan på
knappen
E
.
5.
Välj en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen
E
.
6.
Tryck på knappen
RETURN
för att stänga
en mapp eller
EXIT
för att återgå till
huvudskärmen.
7.
Gå till sidorna 14~16 för instruktioner som
förklarar hur du kontrollerar uppspelning
av videor, musik och bilder på en USB-
enhet.
13
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
1
3
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 13
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
4
2
2015-10-26  3:35:42