Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 14

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

Metod 2
1.
Slå på spelaren.
2.
Anslut USB-enheten till USB-porten på
spelarens framsida. Välj
Ändra enhet
och
tryck sedan på knapparna ▲▼ för att välja
USB
. Tryck sedan på knappen
E
.
US
yppp
E
Ändra enhet
Inställn.
SPELA SKIVA
FOTON
VIDEOR
MUSIK
Ingen skiva
Ändra enhet
Ingen skiva
123
Stäng
3.
Använd knapparna ▲▼◄► för att
välja
FOTON
,
VIDEOR
,
eller
MUSIK
på startskärmen.
och tryck sedan på
knappen
E
. Skärmen Foton, videor och
musik visas med en lista över enhetens
innehåll. Beroende på hur innehållet
sorteras ser du antingen mappar,
individuella filer, eller både och.
ANMÄRKNINGAR
Även om spelaren visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med
den innehållstyp du valde i steg 3. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till skärmen Foton, videor och
musik och upprepa steg 3.
4.
Använd vid behov knapparna ▲▼◄►
för att välja en mapp och tryck sedan på
knappen
E
.
5.
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att spela upp eller visa och tryck
sedan på knappen
E
.
6.
Tryck på knappen
RETURN
för att stänga
en mapp eller
EXIT
för att återgå till
huvudskärmen.
7.
Gå till sidorna 14~16 för instruktioner som
förklarar hur du kontrollerar uppspelning
av videor, musik och bilder på en USB-
enhet.
ANMÄRKNINGAR
Om du matar in en skiva under uppspelning
av USB-lagringsenheten ändras enhetens
läge till ”Skiva” automatiskt.
Spela upp en skiva med
användarinspelat innehåll
Du kan spela upp multimedieinnehåll du har
spelat in på Blu-ray-, DVD- eller CD-skivor
1.
Lägg i en användarinspelad skiva i
skivfacket med skivetiketten uppåt och
stäng sedan facket.
2.
Använd knapparna ◄► för att välja typen
av innehåll du vill visa eller spela upp -
Videor
,
Foton
eller
Musik
- och tryck
sedan på knappen
E
.
ANMÄRKNINGAR
Trots att spelaren visar mappar för alla
innehållstyper visar den bara filer av den
innehållstyp du har valt i steg 2. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till startskärmen och upprepa steg
2.
K
D
K
T
K
P
D
u
e
n
K
a
n
1
3
2
3.
En skärm visas med en lista över skivans
innehåll. Beroende på hur innehållet
är sorterat ser du antingen mappar,
individuella filer eller både och.
4.
Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en mapp och sedan
trycker du på knappen
E
.
5.
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen
E
.
6.
Tryck på
RETURN
-knappen en eller
flera gånger för att stänga en skärm, en
mapp eller återgå till startskärmen. Tryck
EXIT
-knappen för att återgå direkt till
startskärmen.
7.
Gå till sidorna 14~16 för instruktioner
som beskriver hur du styr uppspelning av
videor, musik och bilder på en skiva.
Kontrollera videouppspelning
Du kan styra uppspelningen av videoinnehåll
som finns på en Blu-ray-skiva, DVD, CD eller
USB-enhet. Beroende på skivan kanske
vissa av funktionerna som beskrivs i den här
bruksanvisningen inte är tillgängliga.
Under Blu-ray- och DVD-skivuppspelning
fungerar inte knapparna på helskärmen.
Knappar på fjärrkontrollen som
används till videouppspelning
Knappar relaterade till uppspelning
Spelaren spelar inte upp ljud i sökläge,
långsamt läge och stegvis läge.
• Tryck på knappen
6
för att återgå till
normal uppspelningshastighet.
6
-knapp
Startar uppspelning.
5
-knapp
Stoppar uppspelning.
7
-knapp
Pausar uppspelning.
Snabbspelning
framåt
Tryck på knappen
3
eller

under uppspelning.
Varje gång du trycker på
knappen
3
eller

så ändras
uppspelningshastigheten.
Uppspelning i
Slow-motion
Tryck på knappen

i
pausläge.
Varje gång du trycker på
knappen

så ändras
uppspelningshastigheten.
Uppspelning
stegvis
Tryck på knappen
7
i
pausläge.
Varje gång du trycker på
knappen
7
visas en ny ram.
Uppspelning
med
överhoppning
Tryck på knappen
1
eller
2
under uppspelning.
Varje gång som du trycker på
knappen
1
eller
2
hoppar
skivan till föregående eller nästa
kapitel eller fil.
14
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
1
4
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 14
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
4
3
2015-10-26  3:35:43