Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 15

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

Använda skivmenyn, titelmenyn,
popup-menyn och titellistan
Knappen
DISC MENU
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att använda skivmenyn.
Knappen
TITLE MENU
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att använda titelmenyn.
Knappen
POPUP MENU
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att använda popup-
menyn.
Kontrollera musikuppspelning
Du kan styra uppspelningen av musik som finns på
en Blu-ray-skiva, DVD, CD eller USB-enhet.
Knappar på fjärrkontrollen som
används till musikuppspelning
1
4
6
3
2
5
1
SIFFER-knappar (endast Audio CD (CD-DA))
:
Under uppspelning av spellistan trycker du in
önskat spårnummer.
Det valda spåret spelas upp.
2
Hoppa över
: Under uppspelning
trycker du på
1
eller
2
för att gå till
föregående eller nästa sida i spellistan.
3
5
-knappen : Stoppar ett spår.
4
Snabbuppspelning (endast Audio CD
(CD-DA))
Tryck på knappen
3
eller

under
uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen
3
eller

så ändras uppspelningshastigheten.
5
Paus
: Pausar ett spår.
6
6
-knappen : Spelar upp aktuellt spår.
Upprepa en Audio CD (CD-DA)/MP3
1.
Tryck på knappen
TOOLS
under
uppspelning av en spellista.
uppspelning
av
en
spellista
.
"
Paus

Välj
Verktyg
'
Tillbaka
+
00:08 / 05:57
1/6
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
Spellista
TRACK 001
CD
1/
6
TRA
C
K
00
1
0
5:5
7
TRA
C
K
002
04:27
TRACK
003
04:07
TRA
C
K
004
03:41
S
p
ellista
1
Verktyg
Läget Upprepa
?
Av

Rippa
>
Flytta
<
Justera
'
Tillbaka
2.
Tryck på knapparna ◄► för att välja
Spår
,
Alla
,
Blanda
eller
Av
.
3.
Tryck på knappen
E
.
Av
Spåren spelas upp i den
ordning de har sorterats.
(
)
Spår
Det aktuella spåret upprepas.
(
)
Alla
Alla spår upprepas.
(
)
Blanda
Spela upp spåren i slumpvis
ordning.
Spellista
1.
Om du vill gå till musiklistan ska du
trycka på knappen
5
eller
RETURN
.
Musiklistskärmen visas.
Musiklistskärmen
visas
.

Välj
Verktyg
()
Hoppa över
'
Tillbaka
1/2 Sida
Musik
TRACK 001
TRACK 001
02:38
TRACK 003
02:38
TRACK 005
02:38
TRACK 007
02:38
TRACK 009
02:38

Välj
Vkt
TRACK 004
02:38
TRA
02 3
TRACK 002
02:38
TRACK 006
02:38
TRACK 008
02:38
TRACK 010
02:38
CD
a
Ändra enhet
2.
Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskat spår och tryck sedan på den
GUL (C)
knappen. En kryssmarkering
visas ovanför spåret.
Upprepa den här proceduren för att välja
ytterligare spår.
3.
För att ta bort ett spår från listan går du till
spåret och sedan trycker du på den
GUL (C)
knappen igen.
Markeringen för spåret tas bort.
4.
Tryck på knappen
E
när du är klar.
Spåren du har valt visas på skärmens
högra sida. Spelaren spelar upp det första
spåret.
5.
För att ändra spellistan trycker du på
5
eller
RETURN
-knappen så kommer du
tillbaka till musiklistan. Upprepa steg 2, 3
och 4.
6.
För att avbryta spellistan och återgå till
startskärmen trycker du på
RETURN
-
eller
EXIT
-knappen.
ANMÄRKNINGAR
Du kan skapa en spellista med upp till 99
spår på en Audio CD (CD-DA).
Om du tar bort alla spår från en spellista
och sedan trycker på
E
-knappen listar
spelaren och spelar upp alla spåren på
skivan.
Rippning
Gör så att du kan kopiera ljudfilsinnehåll från en
ljudskiva (CD-DA) till en USB-/HDD-enhet.
1.
Öppna skivfacket. Placera ljudskivan (CD-
DA) i facket och stäng facket. Sätt i en USB-
enhet i USB-uttaget på produktens framsida.
2.
I Stopp-läget trycker du på knapparna
▲▼◄► för att flytta till ett önskat spår och
trycker sedan på den
GUL (C)
knappen.
En kryssmarkering visas ovanför spåret.
Upprepa den här proceduren för att välja
ytterligare spår.
n
g

a
s
2
t
a
15
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
1
5
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 15
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
4
4
2015-10-26  3:35:44