Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 18

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

Specifikationer
Allmänt
Vikt
1.1 Kg
Mått
300 (B) X 41 (H) X 208 (D) mm
Driftstemperaturintervall
+5°C till +35°C
Luftfuktighetsintervall
10 % till 75 %
USB
Typ A
USB 2.0
DC-utgång
5V 0.5A Max.
HDMI
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Ljud
PCM, Bitstream
- Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på spelaren.
- Vikt och mått är ungefärliga.
Krav och kompatibilitet
ALLA skivor är INTE kompatibla.
• Begränsningar som beskrivs nedan och som finns anmärkta i denna bruksanvisning,
inklusive avsnittet Skivtyp och egenskaper i denna bruksanvisning. Skivtyper som kan spelas
är: förinspelade kommersiella BD-ROM, DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-
RW/-R och CD-RW/-R.
Andra skivor, än de ovan, kan inte och/eller är inte avsedda att spelas i den här spelaren. Vissa
av ovanstående skivor kanske inte kan spelas beroende på orsaker som beskrivs nedan.
• Samsung kan inte garantera att den här spelaren kan spela alla skivor med logotyperna BD-
ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och CD-RW/-R. Den här spelaren
kanske inte svarar på alla kommandon eller kan använda alla funktioner på alla skivor. Detta,
annan skivkompatibilitet och andra produktproblem vid användning av nya eller befintliga
skivformat beror på att:
- Blu-ray är ett nytt format som är under utveckling och den här spelaren kanske inte kan
använda alla funktioner som finns på Blu-ray-skivor eftersom vissa funktioner kan vara
tillval. Ytterligare funktioner kan ha lagts till Blu-ray-formatet efter att denna spelare har
tillverkats och tillgång till vissa funktioner kan komma längre fram.
- inte alla nya och befintliga skivformatsversioner stöds av den här produkten.
- nya och befintliga skivformat kan har ändrats, uppdaterat, förbättrats eller förändrats på
annat sätt.
- vissa skivor tillverkas på ett sätt som gör att uppspelningen endast tillåter specifik eller
begränsad användning.
- vissa skivor som bär logotyperna BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R och CD-RW/-R kan vara icke-standardiserade skivor.
- vissa skivor inte kan spelas beroende på deras fysiska kondition eller inspelningsförhållanden.
- problem och fel kan uppstå under skapande av Blu-ray-skivor, DVD, programvara och/
eller skivtillverkning.
- den här spelaren har en annan teknik än standard-DVD-produkter eller annan AV-utrustning.
- det finns anledningar som är angivna i den här bruksanvisningen samt andra orsaker som
upptäckts och meddelats av SAMSUNG:s kundcenter.
• Om du stöter på problem med skivkompatibilitet eller produktanvändning ska du kontakta
SAMSUNG:s kundcenter.
Du kan även kontakta SAMSUNG:s kundcenter för uppgraderingar av den här spelaren.
• Ytterligare information om begränsningar i uppspelning och skivkompatibilitet finns i avsnitten
Försiktighetsåtgärder, Innan du läser bruksanvisningen, Skivtyper och egenskaper samt
Innan uppspelning.
För Blu-ray-spelarens progressiva skanningsutsignal
: KONSUMENTEN SKALL
OBSERVERA ATT INTE ALLA HDTV-APPARATER ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DEN
HÄR produkten OCH ATT DEN KAN SKAPA ARTEFAKTER SOM SYNS I BILDEN. OM DET
SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED PROGRESSIV SKANNING REKOMMENDERAS DET ATT
ANVÄNDAREN BYTER ANSLUTNINGEN TILL UTGÅNGEN AV ”STANDARDUPPLÖSNING”.
KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE TV:NS
KOMPATIBILITET MED DEN HÄR PRODUKTEN.
K
o
18
BD_J4500R_SWE_Web_1027.indd 18
BD_J4500R_SWE_Web_1027.indd 18
2015-10-27  1:23:45
2015-10-27  1:23:45