Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 3

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

m
a
s
,
d
e
e
r.
e
l,
e
l.
tt.
m
VARNING - FÖR ATT
FÖRHINDRA ATT ELD
SPIRDS BÖR DU ALLTID
HÅLLA LJUS OCH ANDRA
FÖREMÅL MED ÖPPEN
LÅGA BORTA FRÅN PRODUKTEN.
KLASS 1 LASER-produkt
Denna CD-spelare är klassificerad som
en KLASS 1 LASER-produkt. Om du
använder kontroller, gör ändringar eller utför
arbetsgångar på andra sätt än så som är
angivna häri kan det uppstå farlig strålning.
OBSERVERA :
OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING
ELLER FÖRSTÖRDA SPÄRRAR, UNDVIK
EXPONERING AV STRÅLE.
CLASS 1
LASER PRODUCT
KLASSE 1
LASER PRODUKT
LUOKAN 1
LASER LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
ANMÄRKNINGAR
Om regionsnumret på en Blu-ray-skiva/DVD
inte stämmer överens med regionsnumret
på den här spelaren, kommer spelaren inte
att kunna spela skivan.
VIKTIG ANMÄRKNING
Strömledningen på den här utrustningen
levereras med en formpressad kontakt med
säkring.
Säkringens värde anges på kontaktens
stiftsida.Om den måste bytas ut måste en
säkring som godkänts enligt BS1362 av
samma klassificering användas.
Använd aldrig kontakten med säkringsskyddet
borttaget om kåpan är löstagbar. Om det
krävs en ny kåpa för säkringen måste den
ha samma färg som kontaktens stiftsida.
Ersättningskåpor finns tillgängliga hos
återförsäljaren.
Om den monterade kontakten inte passar för
uttagen i ditt hus eller kabeln inte är tillräckligt
lång för att nå till kontakten, ska du införskaffa
en godkänt förlängningskabel eller kontakta
din återförsäljare för att få hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa
kontakten, ska du avlägsna säkringen och
sedan göra dig av med kontakten på ett
säkert sätt.
Koppla inte in kontakten i ett eluttag, eftersom
det finns risk för kortslutning om den flexibla
kabeln är bar.
För att koppla ur apparaten ur strömkällan
måste kontakten dras ut ur eluttaget och
därför ska kontakten alltid vara lätt att komma
åt och använda.
Produktenheten som medföljer den här
bruksanvisningen utdelas på licens enligt
vissa immaterialrättigheter från tredje part.
Innehåll
SÄKERHETSINFORMATION
Varning ........................................................
2
KOMMA IGÅNG
Innan du använder den här
bruksanvisningen .........................................
4
Logotyper för skivor som spelaren kan spela
upp .............................................................
4
Tillbehör
.......................................................
6
Frontpanel ...................................................
7
Bakre panel .................................................
7
Fjärrkontroll
..................................................
7
ANSLUTNINGAR
Ansluta till en TV ..........................................
8
Ansluta till ett ljudsystem ..............................
8
INSTÄLLNINGAR
Proceduren för grundinställningar ................
9
Menynavigering ...........................................
9
Öppna inställningsmenyn .............................
9
Bild ..............................................................
9
Ljud ...........................................................
10
System ......................................................
11
Språk ........................................................
12
Säkerhet ....................................................
12
Support .....................................................
13
MEDIEUPPSPELNING
Spela upp en kommersiell spelbar skiva ....
13
Spela upp filer på en USB-enhet
................
13
Spela upp en skiva med användarinspelat
innehåll ......................................................
14
Kontrollera videouppspelning .....................
14
Kontrollera musikuppspelning ....................
15
Visa bildinnehåll .........................................
16
APPENDIX
Felsökning .................................................
17
Specifikationer ...........................................
18
3
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
3
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 3
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
3
4
2015-10-26  3:35:34