Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 4

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

Komma igång
Innan du använder den här bruksanvisningen
Skivtyper och innehåll spelaren kan spela upp
Media
Skivtyp
Detaljer
VIDEOR
Blu-ray-skiva
BD-ROM- eller BD-RE/-R-skiva som spelats in med BD-RE-
format.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, inspelad DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som har
spelats in och stängts, eller ett USB-lagringsmedia innehållande DivX-,
MKV-, MP4-innehåll.
MUSIK
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Musik som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller
ett USB-lagringsmedia med MP3- eller WMA-innehåll.
FOTON
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Bilder som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller
ett USB-lagringsmedia med JPEG-innehåll.
ANMÄRKNINGAR
Spelaren kanske inte kan spela vissa CD-RW/-R- och DVD-R-format på grund av skivtypen eller
inspelningsförhållandena.
Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i DVD-videoformat kan den inte spelas.
Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en DVD-R-skiva med en bithastighet som överskrider 10 Mbps.
Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en BD-R-skiva eller USB-enhet med en bithastighet som
överskrider 25 Mbps.
Uppspelning kanske inte fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom vinkelförändring och
justeringar av bildförhållandet. Information om skivan anges detaljerat på skivans förpackning. Läs där vid behov.
När en BD-J-titel spelas upp kan laddningen ta längre tid än för en normal titel, eller så kanske vissa funktioner arbetar
långsamt.
Skivtyper spelaren inte kan spela upp
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
DVD-RAM
Super Audio CD
(utom CD-lager)
DVD-RW (VR-läge)
CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs spelar endast
ljud, inte grafik.)
• 3,9 GB DVD-R-skiva
för Authoring.
Regionskod
Både spelare och skivor är regionskodade.
Dessa regionskoder måste överensstämma
för att det skall gå att spela upp skivan. Om
koderna inte överensstämmer går skivan inte
att spela upp.
Regionsnumret för den här spelaren visades
på spelarens bakre panel.
Skivtyp
Regionskod
Område
Blu-ray-
skiva
A
Nordamerika,
Centralamerika, Sydamerika,
Korea, Japan, Taiwan,
Hongkong och Sydöstasien.
B
Europa, Grönland, Franska
territorier, Mellanöstern,
Afrika, Australien och Nya
Zeeland.
C
Indien, Kina, Ryssland,
Central- och Sydasien.
DVD-
VIDEO
1
USA, amerikanska territorier
och Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Filippinerna,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika,
Australien, Nya Zeeland,
Stillahavsöarna, Västindien
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
Logotyper för skivor som spelaren
kan spela upp
Blu-ray-skiva
DivX
PAL sändningssystem i Storbritannien, Frankrike,
Tyskland etc.
Filformat som stöds
Att observera kring USB-anslutning
• Spelaren stöder USB-lagringsmedia, MP3-
spelare, digitalkameror och USB-kortläsare.
• Spelaren stöder inte mapp- eller filnamn
som är längre än 128 tecken.
• Vissa USB-/externa HDD-/digitalkameror
kanske inte är kompatibla med spelaren.
• Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32
och NTFS.
• Anslut USB-enheterna direkt till spelarens
USB-port. Anslutning via en USB-kabel kan
orsaka kompatibilitetsproblem.
• Om du sätter i mer än en minnesenhet i en
multikortsläsare kanske den inte fungerar
som den ska.
• Spelaren stöder inte PTP-protokollet.
4
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
4
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 4
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
3
4
2015-10-26  3:35:34