Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 5

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

Videofiler som stöds
Filtillägg
Innehåll
Video Codec
Audio Codec
Upplösning
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP4v3
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
*.mkv
MKV
VC-1 AP
MP3
Dolby Digital
DTS
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP
WMA
1920x1080
VC-1 SM
1920x1080
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
*.mpg
*.mpeg
MPEG
MPEG1
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
1920x1080
MPEG2
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
Begränsningar
- Även om filen är kodad av ett codec som stöds och nämns ovan kanske en fil inte kan
spelas om det är något problem med innehållet eller den är korrupt.
- Normal uppspelning kan inte garanteras om filen innehåller information som är felaktig eller
om filen i sig är korrupt.
- Filer med högre bithastighet/bildrutehastighet än standard kan hoppa i ljud och bild vid
uppspelning.
- Sökfunktionen (hoppa) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
Videodekoder
- Stöder upp till H.264 nivå 4,1 och AVCHD
- Stöder inte H.264 FMO/ASO/RS och VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: 60 bildrutor max
Över 1280 x 720: 30 bildrutor max
- Stöder inte GMC 2 eller högre
n
,
3
-
r
e.
2
a
n
n
• Koppla inte från USB-enheten under en laddningsprocess.
• Ju större bildupplösning desto längre fördröjning till visning.
• Den här spelaren kan inte spela upp MP3-filer med DRM (Digital Rights Management)
hämtat från kommersiella platser.
• Spelaren stöder bara video som har lägre hastighet än 30 fps (bildrutehastighet).
• Din spelare stöder bara MSC-enheter (USB Mass Storage Class), såsom miniatyrenheter
och USB HDD. (HUB stöds inte.)
• Vissa USB-hårddiskar, multi-card-läsare och miniatyrenheter kanske inte är kompatibla med
den här produkten.
• Om en USB-enhet kräver mer effekt kan den bli begränsad av kretssäkerhetssystemet.
• Om uppspelning från en USB-hårddisk är instabil kan du få mer effekt genom att koppla in
hårddisken i ett vägguttag.
Om problemet kvarstår ska du kontakta tillverkaren av USB-hårddisken.
• SAMSUNG kan inte hållas ansvariga för skador eller förlust av filer och data.
Din spelare stöder inte NTSF-komprimerade filer, säkerhetskopieringsfiler eller krypterade filer.
• Du kan reparera eller formatera en USB-enhet på den stationära datorn.
(endast MS-Windows OS)
5
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
5
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 5
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
3
4
2015-10-26  3:35:34