Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 6

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

Audiodekoder
- Stöder WMA 7, 8, 9 och STD
- Stöder inte WMA samplingshastighet på 22050Hz mono.
- AAC: Högsta samplingshastighet: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Maxbithastighet: 320 kbps.
DivX-undertextfilformat som stöds
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
ANMÄRKNINGAR
Vissa DivX-, MKV- och MP4-formaterade skivor kan inte spelas, beroende på videoupplösning och
bildrutehastighet.
Musikfiler som stöds
Filtillägg
Innehåll
Audio Codec
Intervall som stöds
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
*
Samplingshastigheter (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
*
Bithastigheter - Alla bithastigheter i intervallet 5kbps
till 355kbps.
Bildfilsstöd
Filtillägg
Typ
Upplösning
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
15360x8640
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
• Den här spelaren kan spela upp skivor i formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på
och används av videokameror.
• Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt videokameraformat.
• Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med större effektivitet än traditionella
bildkomprimeringsformat.
• Vissa AVCHD-skivor använder formatet ”x.v.Color”. Den här spelaren kan spela upp AVCHD-
skivor som använder formatet ”x.v.Color”.
• ”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen för AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.
ANMÄRKNINGAR
Vissa AVCHD-formatsskivor kanske inte går att spela upp, beroende på inspelningsförhållanden.
AVCHD-formatsskivor behöver stängas.
”x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor för DVD-videokameror.
Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens
och kan variera från faktiskt produktutseende.
En administrationsavgift kan åläggas om antingen
a.
en tekniker tillkallas och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit
att läsa den här bruksanvisningen)
b.
du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något produktfel
(dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen)
Beloppet på en sådan administrationsavgift meddelas innan något arbete eller
hembesök genomförs.
Tillbehör
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
SCREEN
VIEW
A-B
FULL
BONUS REPEAT REPEAT
Batterier till fjärrkontrollen
(AAA-storlek)
Bruksanvisning
Fjärrkontroll
6
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
6
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 6
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
3
5
2015-10-26  3:35:35