Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 7

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

D
-
Frontpanel
USB-VÄRD
SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL
SKIVFACK
KNAPPEN SPELA/PAUS
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG
STRÖMKNAPPEN
ANMÄRKNINGAR
När spelaren visar menyn för Blu-ray-skivan kan du inte starta filmen genom att trycka på knappen
Spela på spelaren eller fjärrkontrollen.
För att spela upp filmen måste du välja Spela film eller Start på skivmenyn och sedan trycka på
knappen
E
.
För att uppgradera spelaren programvara genom USB-värduttaget måste du använda ett USB-minne.
Bakre panel
HDMI-UTGÅNG
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
SCREEN
A-B
VIEW
FULL
BONUS
REPEAT
REPEAT
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Sätt på eller stäng av spelaren.
Med denna knapp kan du repetera A-B.
Tryck på sifferknapparna för att använda
alternativ.
Tryck här för att öppna och stänga
skivfacket.
Använd denna för att gå till skivmenyn.
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller bakåt.
Tryck här för att stoppa en skiva.
Tryck för att använda Bonusview-funktionen.
Återgå till föregående meny.
Dessa knappar används både för menyer och för
spelaren samt flera av funktionerna på en Blu-ray-skiva.
Används för att välja menyposter och
ändra menyvärden.
Tryck här för att använda verktygsmenyn.
Med den här knappen kan du användaolika
funktioner på en skiva (Blu-ray/DVD).
Tryck på denna för att spela upp en skiva.
Tryck på denna för att pausa en skiva.
Slå på och av TV:n.
Tryck på denna för att byta Blu-ray-
skivans/DVD:ns textningsspråk.
Använd denna för att gå till popup-/
titelmenyn.
Tryck på dessa för att söka framåt eller bakåt.
Tryck här för att gå till startmenyn.
Tryck för att använda helskärmsfunktionen.
Under uppspelning av Blu-ray-/DVD-
skivor fungerar inte den här knappen.
Tryck här för att avsluta menyn.
Använd för att visa information om
uppspelning.
Gör det möjligt att upprepa en titel, ett
kapitel, ett spår eller en skiva.
TV-volyminställning.
Efter installationen kan du ställa in
ingångskällan på din TV.
Installera batterier
ANMÄRKNINGAR
Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
Kontrollera batteriernas polaritet +/–.
Kontrollera om batterierna är tomma.
Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är
blockerad.
Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i
närheten.
!
OBSERVERA
Kassering av batterier skall ske i enlighet med lokala
miljöregler. Släng dem inte med hushållssoporna.
Kasta inte batterierna i eld.
Var försiktig så du inte kortsluter, plockar isär eller
överhettar batterierna.
Risk för explosion om batteriet byts på fel sätt. Byt
bara mot samma eller liknande typ.
7
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
7
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 7
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
3
5
2015-10-26  3:35:35