Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 8

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

Anslutningar
Ansluta till en TV
Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI
IN-uttaget på TV:n.
- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Ljud
Video
ANMÄRKNINGAR
Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se
bruksanvisningen till TV:n.
När du ansluter spelaren till TV:n med HDMI-kabeln eller till en ny TV och sedan slår på den för första
gången, ställer spelaren automatiskt in den utgående HDMI-upplösningen till den högsta som stöds av TV:n.
En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in HDMI djup
färg som av i menyn.
För att titta på HDMI 720p, 1080i eller 1080p måste du använda en höghastighets HDMI-kabel.
HDMI sänder bara en ren digital signal till TV:n.
Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas brus ibland på
skärmen.
Ansluta till ett ljudsystem
Du kan ansluta Blu-ray-spelaren till ett ljudsystem med hjälp av illustrationen nedan.
- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Ansluta till en HDMI-kompatibel AV-mottagare
• Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI
IN-uttaget på mottagaren.
• Bästa kvalitet (rekommenderas)
Ljud
I
n
P
N
ä
d
u
s
p
g
r
g
r
in
(s
k
8
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
8
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 8
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
3
7
2015-10-26  3:35:37