Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 10

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

Paina kauko-ohjaimen
AUX
-näppäintä valitaksesi AUX 1 tai AUX 2.
V
alinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavien vaihtoehtojen välillä:
DIGITAL IN
AUX 1
AUX 2
.
Vo
it käyttää myös päälaitteen
FUNCTION
-painiketta.
T
ila vaihtuu seuraavasti:
DVD/CD
DIGITAL IN
AUX1
AUX2
FM
AM
.
Kytke DVD-soittimen Audio In -liitäntä ulkopuolisen analogisen laitteen Audio Out -liitän-
tään.
T
arkista liitinten värikoodien perusteella, että ne on kytketty oikein.
1
2
SUBWOOFER
CENTER
IMPEDANCE
FRONT / CENTER / REAR : 4
SUBWOOFER : 4
ANTENNA
18
Esimerkki: Analogisen signaalin lähde, esimerkiksi videonauhuri tai TV.
Ulkopuolisen analogisen laitteen kytkeminen
Audioliitäntäjohto
Jos ulkopuolisessa analo-
gisessa laitteen on vain
yksi audiolähtöliitäntä, voi
kytkeä vasemman tai
oikean kanavan.
17
LIITÄNNÄT
Paina kauko-ohjaimen
AUX
-näppäintä valitaksesi ‘DIGITAL IN’.
V
alinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavien vaihtoehtojen välillä:
DIGITAL IN
AUX
1
AUX 2
.
Vo
it käyttää myös päälaitteen
FUNCTION
-painiketta.
T
ila vaihtuu seuraavasti:
DVD/CD
DIGITAL IN
AUX1
AUX2
FM
AM
.
Ulkopuolisten laitteiden kytkemi-
nen soittimeen
Kytke soittimen Digital Input (OPTICAL) -liitäntä ulkopuolisen digitaalilait-
teen Digital Output -liitäntään.
1
2
SUBWOOFER
CENTER
IMPEDANCE
FRONT / CENTER / REAR : 4
SUBWOOFER : 4
ANTENNA
DIGITAL OUT
Esimerkki: Digitaalisen signaalin lähde, esimerkiksi digiboksi tai CD-tallennin.
Ulkopuolisen digitaalisen laitteen kytkeminen
Optinen johto
(ei sisälly toimitukseen)
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 20