Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 11

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

20
19
LIITÄNNÄT
S
U
B
W
O
O
F
E
R
C
E
N
T
E
R
IMPEDANCE
FRONT / CENTER / REAR : 4
SUBWOOFER : 4
VIDEO IN
ANYNET
TERMINAL
Other AV devices
Samsung DVD player
Samsung VCR
Samsung Set-Top Box
ANTENNA
Käytä tätä kytkemään
Anynet-yhteensopivat
AV
-laitteet tarvittaessa.
Anynet-kytkentä
Anynet-toiminnon avulla DVD-kotiteatterijärjestelmää voi ohjata helposti Samsung-TV:stä. Kun
kytket DVD-kotiteatterijärjestelmän Anynet-lähtöliitännän minkä tahansa Samsungin Anynet-
yhteensopivan laitteen tuloliitäntään, niitä molempia voi ohjata TV:stä. Katso Anynet-yhteen-
sopivan TV:n käyttöohjeista lisätietoja käytöstä ja kytkentäkaavio.
Mikä on Anynet?
Anynet-toiminnon avulla voit käyttää TV:n kaukosäädintä ja valikkoa kaikkien AV-laitteiden ohjaukseen.
Tämä toiminto on kuitenkin käytettävissä vain Anynet-yhteensopivilla malleilla.
Kytke tämän laitteen takapaneelin Anynet-tuloliitäntä Samsung-TV:n Anynet-lähtöliitän-
tään.
1
Kytke tämän laitteen takapaneelin Anynet Out -lähtöliitäntä Samsung-TV:n Anynet-tuloli-
itäntään.
2
Katso lisätietoja Anynet-yhteensopivan TV:n käyttöohjeista ja ota Anynet-toiminto käyttöön.
3
*
Tämä toiminto on käytettävissä vain Anynet-yhteensopivilla televisioilla.
Jos Anynet-lähtö- ja tuloliitännät kytketään väärin päin, tietoliikenne television kanssa epäonnis-
tuu, etkä voi käyttää Anynet-toimintoa.
Muistutus
T
uuletin poistaa laitteen sisällä syntyneen lämmön niin, että laite pystyy toimimaan
normaalisti. Tuuletin aktivoituu automaattisesti puhaltamaan viileää ilmaa soittimeen.
Ota huomioon seuraavat muistutukset oman turvallisuutesi vuoksi.
T
arkista, että ilma kiertää kunnolla laitteen ympärillä. Jos laite on huonosti tuulettuvassa paikassa, sen sisäinen lämpötila s
aat-
taa nousta ja vahingoittaa sitä.
Älä aseta esteitä tuulettimen tai tuuletusaukkojen eteen. (Jos tuuletin tai tuuletusaukot peitetään sanomalehdellä tai kankaall
a,
soittimen sisälle saattaa kerääntyä lämpöä, jonka seurauksen soitin saattaa syttyä palamaan.)
T
uuletin
FM- ja AM-antennien kytkentä
ULA-antenniliitäntä
AM
-
antennin kytkentä
1. Kytke soittimen mukana toimitettu ULA-antenni väliaikaisesti FM75
COAXIAL -liitäntään.
2. Siirrä antennijohtoa hitaasti, kunnes olet löytänyt hyvän vastaanoton
takaavan paikan, ja kiinnitä sen jälkeen antenni seinään tai johonkin
muuhun tärinättömään paikkaan.
Jos vastaanoton laatu on huono, kytke ulkoantenni.
Ennen kuin kytket 75
koaksiaalikaapelin (jossa on
standardiliitin), ota toimitettu FM-antenni irti.
1. Kytke laitteen mukana toimitettu AM-silmukka-
antenni AM- ja -liitäntöihin.
2. Jos vastaanoton laatu on huono, kytke
muovipäällysteinen ulkoantenni AM-liitäntään.
(Älä kuitenkaan irrota AM-silmukka-antennia).
Kiinnitä silmukan päät rungossa
oleviin aukkoihin AM-silmukka-
antennin saattamiseksi käyttökun-
toon.
SUBWOOFER
CENTER
IMPEDANCE
FRONT / CENTER / REAR : 4
SUBWOOFER : 4
ANTENNA
ULA-antenni (FM) (sisältyy toimitukseen)
AM-silmukka-
antenni
(sisältyy toimituk-
seen)
Jos AM-vastaanotto toimii huonosti, kytke lait-
teeseen AM-ulkoantenni (ei sisälly toimitukseen).
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 22