Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 12

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

22
Joka kerta kun painat painiketta, TV-ilmaisin (punainen) ja DVD Receiver -ilmaisin (vihreä) vilkkuvat vuorotellen.
V
oit käyttää tv:tä silloin kun TV-ilmaisin vilkkuu ja DVD-soitinta silloin kuin DVD-ilmaisin vilkkuu.
TV:n ohjaukseen käytettävät painikkeet: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO ja numeropainikkeet (0 - 9).
Oletusarvoisesti kaukosäädin on asetettu toimimaan Samsung-televisioiden kanssa.
Katso sivulta 69 lisätietoja kaukosäätimen käytöstä.
Paina
MODE
-painiketta.
Tv:n ja DVD-soittimen ohjaamiseksi yhdellä kauko-ohjaimella
23
Paina
MODE
-painiketta,
jolloin kaukosäätimen TV-
ilmaisin alkaa vilkkua.
TV
DVD RECEIVER
TV
DVD RECEIVER
Paina
POWER
-painiketta
TV:n päälle kytkemiseksi.
56
Paina
MODE
-painiketta, jolloin
kaukosäätimen DVD RECEIV-
ER -ilmaisin alkaa vilkkua.
V
alitse
DVD
-painikkeella
DVD/CD-tila.
21
LIITÄNNÄT
Ennen DVD-soittimen käytön aloittamista
DVD-soittimellasi voi toistaa DVD-, VCD-, CD-, MP3- and JPEG-levyjä. Käytettävästä levystä riip-
puen nämä ohjeet voivat vaihdella hiukan. Lue ohjeet huolella läpi ennen käytön aloittamista.
1
Kytke virtajohto pistorasiaan.
4
V
alitse
TV/VIDEO
-
painikkeella VIDEO-tila.
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 24