Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 13

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

Levyn toisto
Levyn sisällöstä riippuen alkunäyttö saattaa näyttää eri-
laiselta.
Ta
llennustilasta riippuen joitakin MP3-CD-levyjä ei voida
toistaa tällä soittimella.
MP3-CD-levyn sisällysluettelo vaihtelee levylle tallennetun
MP3-raitaformaatin mukaan.
T
oiston jatkamiseksi paina
PLAY/PAUSE
(
) -
painiketta uudelleen.
1
A
vaa levykelkka painamalla
AV
AA/SULJE
-painiketta.
2
Aseta levy levylautaselle.
3
Sulje levykelkka painamalla
OPEN/CLOSE
-painiketta.
T
oiston keskeyttämiseksi väliaikaisesti
paina
PLAY/PAUSE
-painiketta toiston
aikana.
DVD
VCD
CD
T
oisto käynnistyy automaattisesti.
Aseta levy varovasti levylautaselle etiket-
tipuoli ylöspäin.
Jos painat sitä kerran, “
PRESS PLAY
” tulee näkyviin, ja
pysäytyskohta tallentuu muistiin. Jos painat
PLAY/PAUSE
( ) -painiketta tai
ENTER
-painiketta,
toisto jatkuu pysäytyskohdasta. (Tämä toiminto on
käytettävissä ainoastaan DVD-levyjen kanssa.)
Jos painat painiketta kahdesti, näytölle ilmestyy “STOP”,
ja jos painat
PLAY/PAUSE
( ) -painiketta, toisto
käynnistyy alusta.
T
oiston keskeyttämiseksi
paina
STOP
-painiketta toiston aikana.
Huomautus
23
Tässä käsikirjassa ohjeet, joissa on merkintä “DVD ( )”, koskevat DVD-
VIDEO-, DVD-AUDIO- ja DVD-R/RW-levyjä.
Kun ohjeissa tarkoitetaan tiettyä DVD-tyyppiä, tämä mainitaan erikseen.
Levyn sisällöstä riippuen alkunäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
DVD
Huomautus
Ryhmät ja raidat (DVD-AUDIO)
DVD-audio on jaettu useisiin suuriin osuuksiin, joita kutsutaan “ryhmiksi” ja
pienempiin osuuksiin, joita kutsutaan “raidoiksi”. Näille osille on määritetty
numerot. Näitä numeroita kutsutaan “ryhmänumeroiksi” ja “raitanumeroiksi”.
GROUP 1
GROUP 2
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
Nimikkeet ja jaksot (DVD-VIDEO)
DVD-video on jaettu useisiin suuriin osuuksiin, joita kutsutaan “nimikkeiksi” ja pienempi-
in osuuksiin, joita kutsutaan “jaksoiksi”. Näille osille on määritetty numerot. Näitä
numeroita kutsutaan “nimikkeen numeroiksi” ja “jakson numeroiksi”.
TITLE 1
TITLE 2
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3
Raidat (Video- ja musiikki-CD:t)
V
ideo- ja musiikki-CD:t on jaettu “raidoiksi” kutsuttuihin osuuksiin.
Näille osille on määritetty numerot. Näitä numeroita kutsutaan “raitanumeroiksi”.
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 4
TRACK 5
TRACK 3
Levyihin liittyviä termejä
24
̋ˇ
<None> ̈V
ı

1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 26