Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 14

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

26
LIITÄNNÄT
T
allennustilasta riippuen joidenkin MP3-CD-levyjen toisto ei välttämättä onnistu.
MP3-CD-levyn sisällysluettelo vaihtelee levylle tallennetun MP3-raitaformaatin
mukaan.
Huomautus
MP3-CD-toisto
MP3-formaatissa koodattuja data-CD-levyjä (CD-ROM, CD-R, CD-RW) voi toistaa.
2
Pysäytystilassa val-
itse albumi paina-
malla
ja paina sitten
ENTER
-painiketta.
MP3-valikkonäyttö tulee esiin, ja
toisto alkaa.
Eri MP3-levyillä valikko saattaa
näyttää erilaiselta.
1
A
vaa levykelkka
painamalla
OPEN/CLOSE
-
painiketta ja lataa sit-
ten MP3-levy.
4
Pysäytä toisto
painamalla
STOP
-
painiketta.
T
oisen albumin ja raidan valit-
semiseksi suorita edellä kuvatut vai-
heet 2 ja 3.
3
Jos haluat vaihtaa albu-
mia, valitse toinen albu-
mi pysäytystilassapaina-
malla ja
paina sitten
ENTER
-
painiketta.
Jäännösajan tarkistaminen
Joka kerta kun REMAIN-painiketta painetaan
Paina REMAIN-painiketta.
T
oistettavan nimikkeen tai jakson kokonais- ja jäännösaikojen
tarkistamiseksi.
25
CHAPTER REMAIN
TITLE REMAIN
CHAPTER ELAPSED
TITLE ELAPSED
DVD-
VIDEO
TRACK REMAIN
GROUP REMAIN
TRACK ELAPSED
GROUP ELAPSED
DVD-
AUDIO
CD
VCD
TRACK REMAIN
TO
TA
L
ELAPSED
TOTAL
REMAIN
TRACK ELAPSED
MP3
TRACK ELAPSED
TRACK REMAIN
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 28