Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 15

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

Kierto/peilikuvatoiminto
-painike: Peilikuva pystysuunnassa
-painike: Peilikuva vaakasuunnassa
-painike: Kierrä 90°
vastapäivään
-painike: Kierrä 90° myötäpäivään
Indeksinäyttötoiminto (Digest)
2
V
alitse kohdistinpainikkeilla , , ,
haluttu kuva ja paina sen jälkeen
ENTER
-
painiketta.
1
Paina
DIGEST
-
painiketta toiston
aikana.
JPEG-tiedostot näytetään
9 pienessä ruudussa.
V
oit katsella 9:ää JPEG-kuvaa tv-ruudusta.
V
alittua kuvaa toistetaan 5 sekunnin ajan ennen kuin toisto
siirtyy seuraavaan kuvaan.
28
Edellisen tai seuraavan kuvan katselemiseksi 9 kuvan indeksinäytöltä paina
Paina kohdistinpainikkeita , , , toiston aikana.
Alkuperäinen kuva
JPEG-tiedoston toisto
Digitaalisella kameralla tai videokameralla kuvattuja kuvia tai PC:lle tallennettuja JPEG-
tiedostoja voidaan tallentaa CD:lle ja toistaa sen jälkeen tällä DVD-soittimella.
Diaesitystila
JPEG
27
Aseta JPEG-levy levylautaselle.
Joka kerta kun painiketta painetaan, kuva siirtyy joko taakse- tai eteenpäin.
Paina siirtyäksesi seuraavaan diaan.
1
T
oisto käynnistyy automaattisesti.
Jokaista kuvaa toistetaan 5 sekunnin ajan ennen seuraavan
kuvan toistoa.
Paina
OPEN/CLOSE
-painiketta.
2
T
oisto käynnistyy automaattisesti.
Joka kerta kun painiketta painetaan, kuva vaihtuu seuraavan mukaisesti:
Paina
SLIDE MODE
-painiketta.
3
Ylhäältä alas
Alhaalta ylös
Neliömuotoinen kuvio keskellä
Pystysuoran verhon muoto
Joka kerta kun uusi kuva tulee esiin, diaesitystiloja
(1~11) käytetään automaattisesti arvotussa
järjestyksessä.
Peruuttaa diaesitystilan.
T
OIMINNOT
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 30