Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 16

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

5 minuutin ohitus -toiminto
Nopea toisto
30
DivX-levyä toistettaessa voit toistaa ainoastaan tiedoston, jonka tunniste on AVI.
Käytössä olevista DivX-ääniformaateista laite ei tue DTS Audio -formaattia.
WMV V8 ei ole tuettu WMV-tiedostoissa.
Kun poltat tekstitystiedoston CD-ROM-levylle PC:llä, polta se SMI-tiedostona.
DivX-levyn toisto ei ala, jos sen näytetaajuus on alle 32 kHz.
DivX-toisto
Siirto eteen/taaksepäin
Paina painiketta toiston aikana.
Siirtyy seuraavaan tiedostoon, kun painat painiketta, jos levyllä on yli
2 tiedostoa.
Siirtyy edelliseen tiedostoon, kun painat painiketta, jos levyllä on yli
2 tiedostoa.
Paina painiketta ja pidä se painettuna.
Joka kerta kun painiketta pidetään painettuna toiston aikana,
toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Paina , -painiketta toiston aikana.
Siirtyy noin 5 minuutin päähän eteenpäin, kun painat painiketta.
Siirtyy noin 5 minuutin päähän taaksepäin, kun painat painiketta.
29
Huomautus
T
OIMINNOT
Subtitle-näyttö (tekstitys)
Paina
SUBTITLE
-painiketta.
DivX-ominaisuuksien taulukko
DivX-tuki
Avi
-tiedostot sisältävät kuva- ja äänidatan; näiden pitää olla tallennettuna CD:lle ISO 9660 -muodossa.
DivX-sisällön MPEG-tiedostot voidaan jakaa Videoon ja Audioon.
V
ideo-yhteensopivuus
: Kaikki versiota 3.11 uudemmat DivX-ver-
siot (mukaan lukien uusin 5.1) ovat tuettuja. Lisäksi XviD on tuettu.
WMV-tiedostoissa V1-, V2-, V3- ja V7-muodot ovat mahdollisia.
Audio-yhteensopivuus
: Laite tukee MP3-tiedostoja, jotka on koo-
dattu bittinopeudella 80 kbps - 320 kbps, AC3 bittinopeudella 128
kbps - 448 kbps ja WMA bittinopeudella 56 kbps - 160 kbps.
Lisäksi tämä laite tukee tekstitysten osalta Text-muotoa (SMI).
SPEC
VIDEO-yhteensopivuus
DivX3.11
Uusimpaan VERSIOON asti
WMV
WMV V1/V2/V3/V7
AUDIO-yhteensopivuus
MP3
CBR : 80 kbps~320 kbps
AC3
CBR : 128 kbps~448 kbps
WMA
CBR : 56 kbps~160 kbps
1
Paina pysäytystilassa , , , -painiketta, valitse haluamasi tekstitys
( ) TV-ruudulta ja paina sitten
ENTER
-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä “
SUBTITLE ON
” (1/1, 1/2 ...) ja
SUBTITLE OFF
”.
Jos levyllä on vain yksi tekstitystiedosto, se toistuu automaattisesti.
Jos levyllä on useampi kuin yksi tekstitystiedosto
Jos levyllä on useampi kuin yksi tekstitystiedosto, oletustekstitys ei välttämättä vastaa elokuvaa, jolloin voit
valita tekstityskielen seuraavasti:
2
Kun olet valinnut haluamasi DivX-tiedoston TV-ruudulta, elokuva
toistuu normaalisti.
DIVX-tiedostoa voi zooma-
ta vain ZOOM X2 -tilassa.
Huomautus
Zoom-toiminto
2
Paina kohdistin-
painikkeita , ,
siirtyäksesi suuren-
nettavalle alueelle.
1
Paina
ZOOM
-
painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta,
valinta vaihtuu välillä “
ZOOM X2
” ja
ZOOM OFF
”.
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 32