Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 17

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

32
31
T
OIMINNOT
Levytietojen näyttäminen
Vo
it tarkistaa levyn toistotiedot tv-ruudusta.
Paina
INFO
-painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan, näyttö vaihtuu seuraavan
kaavan mukaisesti:
DVD
Näyttö sulkeutuu
Näyttö sulkeutuu
Näyttö sulkeutuu
VCD
CD
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
DVD RECEIVER SMART NAVI
MP3
DivX
JPEG
Ruutunäyttö
CD-näyttö
VCD-näyttö
DVD-näyttö
TITLE-näyttö
MP3-CD-näyttö
DivX-näyttö
ELAPSED TIME -näyttö
TRACK (FILE) -näyttö
CHAPTER-näyttö
SUBTITLE-näyttö
AUDIO LANGUAGE -näyttö
REPEAT PLAYBACK -näyttö
ANGLE-näyttö
DOLBY DIGITAL -näyttö
STEREO (L/R) -näyttö
Levystä riippuen levytietonäyttö saattaa
näyttää erilaiselta.
Levystä riippuen valittavissa voivat olla
myös DTS, DOLBY DIGITAL tai PRO
LOGIC.
Huomautus
Mikä on ryhmä (Group)?
DVD-AUDIO-levyllä oleva elokuva.
Mikä on nimike (Title)?
DVD-VIDEO-levyllä oleva elokuva.
Mikä on jakso (chapter)?
Jokainen DVD-levyn nimike jakautuu useampaan pienempään osaan, joita kutsutaan nimellä “jakso” (chapter).
Mikä on raita (tiedosto)?
Vi
deo- tai musiikkitiedoston osa, joka on tallennettu DVD-AUDIO-, CD- tai MP3-CD-levylle.
ilmestyy tv-ruutuun!
Jos tämä symboli ilmestyy tv-ruutuun painikkeita käytettäessä, yritettyä toimintoa ei
voi käyttää parhaillaan toistettavalla levyllä.
DVD-AUDIO-näyttö
DVD
AUDIO
GROUP-näyttö
Nopea/hidas toisto
Nopea toisto
DVD
VCD
CD
MP3
Paina ja pidä painettuna .
Joka kerta kun painiketta pidetään painettuna,
toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Paina
SLOW
-painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan,
toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Hidas toisto
DVD
VCD
DivX
Hidastettu toisto taaksepäin ei toimi VCD-
ja DivX-levyjen kanssa.
Huomautus
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 34