Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 18

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

Jatkuva toisto
Jatkuva toisto -toimintoa käyttäen voit toistaa jatkuvalla toistolla jakson, nimikkeen, raidan (kappaleen)
tai kansion (MP3-tiedosto).
Paina
REPEAT
-painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan toiston aikana, jatkuva toisto -tila vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
Jatkuva toisto ei ole mahdollista
2.0-version VCD-levyillä, mikäli
PBC on käytössä. Jatkuvan
toiston käyttämiseksi PBC-
toiminnolla varustetulla VCD-
levyllä PBC-asetukseksi tulee
levyvalikosta asettaa OFF. (Lue
lisää sivulta 41.)
CHAPTER
To
istaa jatkuvalla toistolla valittua jaksoa.
TITLE
T
oistaa jatkuvalla toistolla valittua
nimikettä.
RANDOM
T
oistaa raitoja satunnaisessa
järjestyksessä.
(Jo toistettu raita saattaa toistua
uudelleen.)
TRACK
T
oistaa jatkuvalla toistolla valitun raidan.
DIR
T
oistaa jatkuvalla toistolla kaikkia valitun
kansion raitoja.
DISC
T
oistaa jatkuvalla toistolla koko levyä.
OFF
Peruuttaa jatkuvan toiston.
Jatkuvan toiston tilan valitsemiseksi levytietonäytöltä
Paina
INFO
-painiketta
kahdesti.
1
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi REPEAT PLAY-
BACK ( ) -näyttöön.
2
Paina kohdistinpainiket-
ta valitaksesi jatku-
van toiston tilan.
3
DVD
VCD
CD
*
Käyttäessäsi MP3- tai JPEG-levyjä et voi valita jatku-
vaa toistoa tietonäyttöruudusta.
Paina
ENTER
-painiketta.
4
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
Jatkuvan toiston eri tilat
Huomautus
Kohtausten/kappaleiden
ohittaminen
DVD
VCD
MP3
DVD
DVD
VCD
MP3
Paina hetken ajan .
Joka kerta kun painiketta painetaan hetken ajan toiston aikana, edellisen tai seuraa-
van jakson, raidan tai kansion (tiedosto) toisto käynnistyy.
CD:n tai MP3-CD:n nopean toiston aikana ääni toistuu vain 2x-nopeudella,
ei nopeuksilla 4x, 8x tai 32x.
Ääni ei tule kuuluviin hitaan toiston eikä ruutu-ruudulta-toiston aikana.
Kuva siirtyy yhden ruudun eteenpäin joka kerta kun
painiketta painetaan toiston aikana.
Ruutu ruudulta -toisto
Paina
STEP
-painiketta.
Katsellessasi VCD:ltä yli 15 min-
uutin pituista raitaa toisto hyppää
taakse- tai eteenpäin 5 minuuttia
joka kerta kun painiketta
painetaan.
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
Huomautus
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER SMART NAVI
34
T
OIMINNOT
33
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 36