Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 19

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

Jakson A-B jatkuva toisto
36
Jakson A-B jatkuva toisto ei toimi MP3- eikä JPEG-levyillä.
2
Paina kohdistin-
painiketta siirtyäk-
sesi REPEAT PLAY-
BACK ( ) -näyt-
töön.
VCD- tai CD-levyä käyttäessäsi
paina kerran
INFO
-painiketta.
1
Paina
INFO
-
painiketta kahdesti.
A -
A -?
REPEAT : A—
A - B
REPEAT : A—B
V
alittua jaksoa aletaan toistaa jatku-
valla toistolla.
4
Paina
ENTER
-
painiketta halutun
jakson lopussa.
Kun
ENTER
-painiketta painetaan,
valittu sijainti tallentuu muistiin.
3
V
alitse “A-” kohdistinpainikkkeil-
la , ja paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta halutun jak-
son alussa.
Normaaliin toistoon palaamiseksi paina kohdistin-
painikkeita , valitaksesi OFF.
DVD
VCD
CD
35
Huomautus
T
OIMINNOT
Kuvakulmatoiminto
Tällä toiminnolla voit katsella samaa näyttöä eri kulmista.
DVD
2
Paina kohdistin-
painiketta siirtyäk-
sesi ANGLE
( ) -näyttöön.
1
Paina
INFO
-
painiketta.
1/3
Joka kerta kun painiketta painetaan, kuvakulma vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
3
Paina kohdistinpainikkeita , tai numeropainikkei-
ta valitaksesi halutun kulman.
2/3
3/3
1/3
1/3
Kuvakulmatoiminto toimii ainoastaan levyillä, joille on tallen-
nettu useita kuvakulmia.
Huomautus
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 38