Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 2

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

12
T
urvaohjeita
Yleisiä käyttöohjeita
T
arkista, että talossasi käytettävä verkkojännite vastaa soittimen takapaneelin konekilvessä mainittua arvoa Asenna soitin vaak
atasoon
sopivalle alustalle (kalusteelle) niin, että sen ympärillä on riittävästi tilaa ilmankiertoa varten (noin 10 cm). Varmista, ett
eivät tuuletus-
reiät ole peitossa. Älä kasaa mitään soittimen päälle. Älä sijoita soitinta vahvistinten tai muiden mahdollisesti kuumenevien l
aitteiden
päälle. Tarkista ennen soittimen siirtämistä, ettei sen levylautasella ole levyjä. Tämä laite on suunniteltu keskeytymättömään
käyttöön.
DVD-soittimen siirtäminen valmiustilaan ei katkaise sähkövirtaa. Soittimen irrottamiseksi kokonaan verkkovirrasta irrota virtaj
ohdon pis-
toke pistorasiasta, etenkin kun soitin jätetään pitkäksi aikaa käyttämättä.
Suojaa soitin kosteudelta (esim. kukkamaljakot) ja normaalia suurem-
malta kuumuudelta (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai
sähkökenttiä synnyttäviltä laitteilta (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pis-
torasiasta, jos soittimeen tulee toimintahäiriöitä. Tätä soitinta ei ole suun-
niteltu liiketoimintakäyttöön.
Käytä tätä tuotetta ainoastaan henkilökohtaisessa käytössä.
Soittimen sisään saattaa tiivistyä kosteutta, jos soitinta tai levyä on säi-
lytetty kylmissä säilytystiloissa.
Jos olet kuljettanut soitinta talvisäässä, anna soittimen lämmetä noin 2
tuntia huoneen lämmössä ennen sen käyttöä.
Phones
Irrota myrskysään ajaksi virtajohto pistorasiasta.
Salaman aiheuttamat virtapiikit saattavat vahingoittaa soit-
inta.
Älä altista soitinta suoralle auringonvalolle tai muille läm-
mönlähteille.
Tämä voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen ja toim-
intavikoihin.
Tässä laitteessa käytettävä paristo sisältää ympäristölle
haitallisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana.
KÄYTÖN VALMISTELU
Muiden kuin näissä käyttöohjeissa mainittujen toimenpiteiden, säätöjen tai
käyttötapojen käyttäminen saattaa johtaa vahingolliselle säteilylle altistu-
miseen.
MUISTUTUS-AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
Tämä merkki varoittaa laitteen sisällä olevasta vaarallisesta
jännitteestä, joka voi aiheuttaa sähköiskun.
Tämä merkki huomauttaa laitetta koskevista tärkeistä käyttö-
ja huolto-ohjeista.
V
AROITUS:
T
ulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista
laitetta sateelle tai kosteudelle.
MUISTUTUS:
SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI LAITA PISTOKKEEN
LEVEÄ PISTOTULPPA LEVEÄÄN KOLOON, TYÖNNÄ
PISTOKE POHJAAN.
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
MUISTUTUS:
SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA
T
AKAKANTTA. EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ
VOISI KORJATA. JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT
VA
L
TUUTETUN
HUOLTOLIIKKEEN TEHTÄVIKSI.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN
1 LASERLAITTEEKSI.
MUISTUTUS
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 4