Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 20

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

38
Zoom-toiminto
Tätä toimintoa käyttämällä voit suurentaa halutun osan näytetystä kuvasta.
Zoom-toiminto (Näytön suurennus)
DVD
VCD
Kuvasuhde
DVD
2
Paina kohdistin-
painikkeita , ,
siirtyäksesisu-
urennettavalle
alueelle.
1
Paina
ZOOM
-
painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan,
zoomauskerroin vaihtuu seuraavalla tavalla:
3
Paina
ENTER
-
painiketta.
Paina
EZ VIEW
-painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan, zoom-toiminto siirtyy joko päälle tai päältä.
Elokuvaa laajakuvaformaatissa toistettaessa tv-ruudun ylä- ja alalaidassa näkyvät mustat
palkit voi poistaa painamalla
EZ VIEW
-painiketta.
Tämä toiminto ei toimi, jos DVD-levy on tallennettu monikuvakulmaformaatilla.
Mustat palkit saattavat kadota näytöltä, koska joissakin DVD-levyissä on sisäänrakennettu vaaka/pysty-kuvasuhde.
37
Huomautus
T
OIMINNOT
EZ VIEW OFF
EZ VIEW
V
ALITSE ZOOM-KOHTA
Bonusryhmä / sivujen selailu
Joillakin DVD-Audio-levyillä on ylimääräinen “bonusryhmä”, jonka katsominen vaatii
4-numeroisen tunnusluvun. Katso lisätietoja ja tunnusluku levyn kotelosta.
Bonusryhmä
Kun toistat bonusryhmää sisältävää DVD-
Audio-levyä, tunnusluvun kirjoitusnäyttö tulee
automaattisesti näkyviin.
V
oit valita haluamasi kuvan stillkuvia sisältävältä DVD-Audio-levyltä.
Joillakin levyillä et voi välttämättä valita kuvia levyn valmistustavasta riippuen.
Jos otat levyn pois, sammutat virran tai irrotat soittimen pistokkeen, sinun on kirjoitettava
tunnusluku uudelleen.
Huomautus
DVD-
AUDIO
KEY NUMBER :
Sivujen selailu
Paina toiston aikana kaukosäätimen -
painiketta.
DVD-
AUDIO
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 40