Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 21

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

40
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen
V
alitun tiedoston toisto käynnistyy.
MP3- tai JPEG-levyä ei voi siirtää
levynäyttöruudusta.
MP3- tai JPEG-levyn toiston aikana
, -painikkeilla ei voi siirtää kansiota.
Kansion siirtämiseksi paina (Stop) -
painiketta ja paina sitten ,
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
2
Paina kohdistinpainikkeita
, tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun
nimikkeen/raidan ja paina sen
jälkeen
ENTER
-painiketta.
1
Paina
INFO
-
painiketta.
01/05
001/040
0:00:37
1/1
03/05
001/002
0:00:01
1/1
01/05
001/040
0:00:01
1/1
Nimikkeeseen/raitaan siirtyminen
4
Paina kohdistinpainikkeita
, tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun jakson ja
paina sen jälkeen
ENTER
-
painiketta.
01/05
025/040
0:00:01
1/1
Jaksoon siirtyminen
6
V
alitsenumeropainikke
illa haluttu aika ja
paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
Määrättyyn aikalukemaan siirtyminen
3
Paina kohdistin-
painiketta ,
siirtyäksesi Chapter
( )-näyttöön.
Jaksoon siirtyminen
01/05
025/040
1:17:30
1/1
5
Paina kohdistin-
painikkeita ,
siirtyäksesi ajan
näyttöön.
Määrättyyn aikalukemaan siirtyminen
Paina
numeropainikkeita
.
V
oit painaa kauko-ohjaimen ,
painikkeita siirtyäksesi suoraan haluttuun
nimikkeeseen, jaksoon tai raitaan.
Levystä riippuen et ehkä välttämättä pysty
siirtymään haluttuun nimikkeeseen tai halut-
tuihin aikalukemiin.
39
Ääniraidan/tekstityskielen valinta
DVD-levyn kielten lukumäärästä riippuen
ääniraidan kieli (ENGLISH (englanti), SPAN-
ISH (espanja), FRENCH (ranska), tms.) vaih-
tuu joka kerta painiketta painettaessa.
2
Paina kohdistin-
painikkeita tai
numeropainikkeita vali-
taksesi halutun ääni-
raidan kielen.
1
Paina
INFO
-
painiketta kahdesti.
SP 2/3
FR 3/3
SP 2/3
FR 3/3
V
oit valita tekstityskielen kaukosää-
timen SUBTITLE-painikkeella.
Levystä riippuen tekstitys- ja ääni-
raidan kielitoiminnot eivät välttämät-
tä toimi.
Ääniraidan kielen valintatoiminto
DVD
T
ekstityskielen valintatoiminto
DVD
2
Paina kohdistin-
painiketta siir-
tyäksesi SUBTITLE
( ) -näyttöön.
1
Paina
INFO
-
painiketta kahdesti.
3
Paina kohdistinpainiketta tai
numeropainikkeita valitaksesi
halutun tekstityksen.
Huomautus
Huomautus
T
OIMINNOT
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 42