Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 22

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

Nimikevalikon (Title Menu) käyttö
V
oit tarkistaa jokaisen elokuvan nimen useita nimikkeitä sisältäviltä DVD-levyiltä .
Levystä riippuen tämä toiminto saattaa toimia tai ei välttämättä toimi ollenkaan, tai ei toimi kunnolla.
2
Paina kohdistin-
painiketta ,
siirtyäksesiot-
sikkovalikkoon(Tit
le Menu).
DVD
1
Paina pysäytysti-
lassa
MENU
-
painiketta.
3
Paina
ENTER
-
painiketta.
Nimikevalikko tulee esiin.
42
Paina
MENU
-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Levyvalikon käyttö
V
oit käyttää ääniraidan ja tekstityksen kielen, profiilin tms. valikkoja.
DVD-valikon sisältö vaihtelee levyltä toiselle.
DVD
41
2
VCD-levyä (versio 2.) toistaessasi
tämä siirtää toiminnon tilaksi PBC
ON tai OFF.
Kun valitset levyvalikon, jota levy ei tue,
näytölle tulee tiedote “
This menu is not sup-
ported
” (valikkoa ei tueta).
1
Paina pysäytysti-
lassa
MENU
-
painiketta.
Paina kohdistinpainikkei-
ta , siirtyäksesi
“DISC MENU” -valikkoon
ja paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
4
Paina
ENTER
-
painiketta.
3
V
alitse haluttu
yksikkö painamalla
kohdistinpainikkei-
ta ,
, , .
PBC-toiminto (Toistonohjaus)
Paina MENU-painiketta VCD 2.0-version levyn toiston aikana.
Joka kerta kun painat painiketta, “
PBC ON
” ja “
PBC OFF
” valitaan vuorotellen näytöllä.
• PBC ON:
Tämä VCD-levy on versio 2.0. Levy toistetaan valikkonäytön mukaan.
Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi. Jos jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä, ota ne käyttöön valitsemalla
“PBC OFF”.
• PBC OFF:
Tämä VCD-levy on versio 1.1. Levy toistetaan samalla tavalla kuin musiikki-CD.
Huomautus
T
OIMINNOT
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 44