Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 23

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

43
44
*
Ellei valittua kieltä ole
tallennettu levylle, valikkokieli
ei vaihdu, vaikka valitsisitkin
valikosta halutun kielen.
Valinta:
Kuvaruutunäytön kieli
Valinta:
Ääniraidan kieli
(tallennettu levylle)
Kielen asetus
Kuvaruutunäytön kielen oletusasetuksena on englanti.
2
1
Paina
pysäytystilassa
MENU
-painiketta.
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi
asetusnäyttöön (Setup)
ja paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
4
Kun asetus on suoritettu loppuun ja jos kieleksi
asetettiin englanti, ruutunäytön kielenä on englanti.
3
Valinta:
Tekstityskieli (tallennettu
levylle)
Valikkokielen valinta
(tallennettu levylle)
Paina
ENTER
-
painiketta.
5
Painakohdistinpainikett
a , siirtyäksesi
haluttuun yksikköön ja
paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
V
alitsekohdistinpainikkeell
a , haluttu kieli ja
paina sen jälkeen
ENTER
-
painiketta.
Paina
RETURN
-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina
MENU
-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
ASETUKSET
1-76P-DS490-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:05 AM Page 40