Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 24

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

45
46
Tv-ruututyypin valinta
2
1
4
3
Paina
pysäytystilassa
MENU
-
painiketta.
Painakohdistinpainike
tta siirtyäksesi
asetusnäyttöön (Setup) ja
paina sen jälkeen
ENTER
-
painiketta.
Kun asetus on suoritettu loppuun,
siirryt edelliseen näyttöön.
Painakohdistinpainike
tta siirtyäksesi
‘TV DISPLAY’ -
näyttöön ja paina sen
jälkeen
ENTER
-
painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
, siirtyäksesi haluttuun
yksikköön ja paina sen
jälkeen
ENTER
-painiketta.
Paina
RETURN
-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina
MENU
-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
ASETUKSET
Normaalin tv:n ruutukuvan vaaka-pystysivun suhde on 4:3, kun taas laajakuva- ja teräväpiirto-tv:n
kuvasuhde on 16:9. Tätä suhdetta kutsutaan kuvasuhteeksi. Eri kuvasuhteella tallennettuja DVD-levyjä
toistettaessa kuvasuhde voidaan säätää tv:hen tai käytettävään monitoriin sopivaksi.
Q
Tavallisen TV:n kohdalla valitse joko “4:3LB”- tai “4:3PS”-vaihtoehto makusi
mukaan. Valitse “16:9”, jos käytät laajakuva-tv:tä.
: Valitse tämä katsellaksesi 16:9-kuvaa laajakuva-
TV:n koko ruudulla.
• Voit nauttia laajakuvasta.
: Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9-
kuvasuhteen kuvaa letterbox-tilassa perinteisestä
tv:stä.
• Ruudun ylä- ja alalaidassa näkyy musta palkki.
: Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9-
kuvasuhteen kuvaa pan & scan -tilassa
perinteisestä tv:stä.
Kuvasta näkyy ruudussa vain sen keskiosa (16:9-
kuvasuhteen kuvan molemmat laidat leikkautuvat pois).
4:3LB
(4:3 Letterbox)
WIDE
4:3PS
(4:3 Pan&Scan)
• Jos DVD-levy on tallennettu 4:3-kuvasuhteella, et voi katsella sitä laajakuva-tv:stä.
• Koska DVD-levyihin on tallennettu eri kuvaformaatteja, ne näyttävät erilaisilta ohjelmistosta, tv-
tyypistä ja tv:n kuvasuhteesta riippuen.
Huomautus
Tv:n kuvasuhteen valinta (Kuvaruudun koko)
Voit valita TV:n kuvasuhteen TV:si tyypin (laajakuva vai tavallinen 4:3) mukaan.
1-76P-DS490-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:05 AM Page 42