Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 25

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

47
48
Käytönvalvonta-asetusten
(Katselurajoitustaso) tekeminen
Käytä tätä toimintoa estääksesi lapsilta aikuisille tarkoitettujen tai väkivaltaisten elokuvien
katselun.
Tämä toiminto toimii ainoastaan silloin kun DVD:llä on katselurajoitustietoja.
Paina
RETURN
-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina
MENU
-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
2
1
Paina
pysäytystilassa
MENU
-
painiketta.
Painakohdistinpainik
etta siirtyäksesi
asetusnäyttöön
(Setup) ja paina sen
jälkeen
ENTER
-
painiketta.
4
Salasanan tehdasasetus on “7890”.
Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt
edelliseen näyttöön.
Jos olet valinnut tason 6, et voi katsella
tason 7 tai korkeampien tasojen DVD-
levyjä.
Mitä korkeampi taso, sitä enemmän
elokuvassa on väkivaltaista tai aikuisille
tarkoitettua materiaalia.
3
5
Painakohdistinpainike
tta siirtyäksesi
P
ARENTAL-näyttöön
ja paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
, valitaksesi halutun
katselurajoitustason ja
paina sen jälkeen
ENTER
-
painiketta.
Kirjoita salasana ja
paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
Huomautus
ASETUKSET
1-76P-DS490-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:05 AM Page 44