Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 27

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

51
52
T
austakuvanasettaminen
DVD-, VCD-, tai JPEG CD -levyä katsellessasi voit asettaa näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.
DVD
VCD
JPEG
ASETUKSET
LOGO COPY DATA
” näkyy TV-
ruudulla.
Valittu taustakuva tulee näkyviin.
Voit asettaa jopa 3 taustakuvaa
suorittamalla vaiheet 1 ja 2
uudelleen.
2
1
4
3
Paina toiston aikana
PLAY/PAUSE
-
painiketta haluamasi
kuvan tullessa esiin.
Paina
LOGO
-
painiketta.
Sulje levykelkka
painamalla
OPEN/
CLOSE
-painiketta.
V
irta sammuu ja
kytkeytyy sitten
takaisin, ja levykelkka
avautuu
automaattisesti.
PAUSE
COPY LOGO DATA
T
austakuvan asettaminen
2
1
3
Paina
pysäytystilassa
MENU
painiketta
.
Painakohdistinpainiketta
siirtyäksesi asetusnäyttöön
(Setup) ja paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
Painakohdistinpainike
tta siirtyäksesi
LOGO-näyttöön ja
paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
T
austakuvan vaihtaminen
5
4
Paina
MENU
-
painiketta
sulkeaksesi
asetusnäytön.
V
alitse haluttu käyttäjä
(USER) painamalla
painiketta ja paina sitten
ENTER
-painiketta.
Valitse tämä asetus
asettaaksesi Samsung-
logon ruutunäytön
taustakuvaksi.
Valitse tämä asetus
asettaaksesi halutun kuvan
taustakuvaksi.
Paina
RETURN
-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina
MENU
-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
1-76P-DS490-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:05 AM Page 48